Door Redactie op 31 augustus 2015

PvdA wil duidelijkheid over eigen bijdrage Wmo

De PvdA vraagt van het college van Krimpenerwaard een overzicht van de tarieven die de gemeente hanteert voor de berekening van de eigen Wmo-bijdrage. Raadslid Marije Willems wil weten of de eigen bijdrage ook voor Krimpenerwaard een ‘melkkoe’ is, zoals voor sommige andere gemeenten wel wordt gesuggereerd.

De PvdA reageert hiermee op het bericht in Het Financieele Dagblad (‘Gemeenten gebruiken eigen bijdrage als melkkoewaarin werd gesteld dat gemeenten soms een eigen bijdrage bij de cliënt in rekening brengen die hoger is dan wat de gemeente betaalt aan de zorgaanbieder. Ook zouden volgens het artikel cliënten met regelmaat verrast zijn over de hoogte van de factuur voor de eigen bijdrage. ‘Beide kan natuurlijk niet’, stelt Marije Willems. ‘De eigen bijdrage mag niet hoger zijn dan de zorgkosten en cliënten moeten vooraf weten wat ze kunnen verwachten.’

marijew200

Marije Willems

Vooral mensen die net boven het minimuminkomen zitten en/of mensen die relatief weinig zorg afnemen worden door dergelijke praktijken geraakt. Dat kan leiden tot een kostenstijging van tientallen tot honderden euro’s per maand. En dat kan leiden tot zorguitval, mensen die besluiten de noodzakelijke zorg niet af te nemen.

De PvdA wil nu van het college van Krimpenerwaard weten of de gemeente met haar tarieven en bedragen voldoet aan de wet- en regelgeving. Ook vraagt Marije Willems of het college kan aangeven hoe de inwoners concreet vooraf worden geïnformeerd over de te verwachten eigen bijdrage.

Raadsvragen PvdA over eigen bijdrage Wmo

 

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie