Door Redactie op 22 juli 2016

PvdA wil kaalslag in Gouderak voorkomen

De PvdA in de gemeenteraad van Krimpenerwaard zet vraagtekens bij de noodzaak van de kap van 31 bomen in Gouderak. Raadslid Gerjo Goudriaan heeft het onderwerp door het stellen van schriftelijke vragen op de agenda gezet.

Uit een summiere mededeling op de gemeentelijke website blijkt dat het college een vergunning wil afgeven voor het verwijderen van de bomen. Dit zou nodig zijn in verband met de reconstructie van de wijk die bestaat uit straten met de boomnamen Eikenhof, Elzenhof, Kastanjehof, Iependaal en Essendreef. Uit de publicatie van de gemeente wordt niet duidelijk om welke bomen het precies gaat en ook staat er niet bij of en tot wanneer belanghebbenden bezwaar kunnen maken.

Die feiten moeten in ieder geval snel duidelijk worden, vindt Gerjo Goudriaan. Zij vraagt ook de bezwarenperiode met vier weken te verlengen in verband met de vakantieperiode.

De PvdA wil van het college inzage krijgen in het onderzoek dat is gedaan naar de mogelijkheden om de bomen te behouden. Als het college vindt dat ze moeten worden gekapt, zal het daar een goede onderbouwing voor moeten geven, vindt de PvdA.

In het algemeen maakt de PvdA zich grote zorgen over de afname van grote bomen in woonkernen. Bomen dragen bij aan de leefbaarheid en zorgen voor een betere uitstraling van de wijk. Daarnaast zijn ze goed tegen overlast door geluid en fijstof en zorgen ze voor koelte bij hete dagen.
Voor Gouderak in het bijzonder geldt dat deze kern karig is bedeeld met groen. Het beetje groen dat er is moet worden behouden en dat geldt zeker voor beeldbepalende bomen.

De geschiedenis lijkt zich te herhalen. In oktober vorig jaar was het college ook al van plan in Gouderak 60 bomen te verwijderen in de wijk Kievit/Grutto e.o. Ook toen stelde de PvdA hierover vragen maar kreeg als antwoord dat ze ‘helaas’ niet konden blijven staan. Pas na een handtekeningenactie van bewoners bleek behoud van die bomen tóch mogelijk.

allebomen2 545

Dit zijn waarschijnlijk de Gouderakse bomen die B en W van Krimpenerwaard willen kappen.

Raadsvragen PvdA over voorgenomen bomenkap Gouderak

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie