Door Redactie op 27 januari 2017

PvdA wil verlaging rente gemeentelijke kredietbank

PvdA-raadslid Gerjo Goudriaan wil dat het college van B en W van Krimpenerwaard in gesprek gaat met de Kredietbank Rotterdam om het rentepercentage te verlagen. De rente voor een sociale lening bedraagt nu 12%. Dat is geen percentage dat past bij een sociale lening, vindt de PvdA.

Landelijk is nu discussie over de hoogte van rentepercentages van gemeentelijke kredietbanken. Mensen met financiële problemen kunnen daar terecht voor een lening. Gerjo Goudriaan vindt het moeilijk te verkopen dat voor een sociaal krediet een hogere rente wordt berekend dan gebruikelijk is bij commerciële banken. Diverse gemeenten hebben het percentage inmiddels verlaagd, soms tot minder dan 0,5%.

De PvdA heeft voor de raadsvergadering van woensdag 1 februari een motie ingediend, waarin het college wordt opgeroepen de Kredietbank Rotterdam – waar Krimpenerwaard bij is aangesloten – te verzoeken het rentepercentage te verlagen. In de toelichting van de motie wijst Gerjo Goudriaan erop, dat mensen met financiële problemen niet terechtkunnen bij commerciële banken en dus op gemeentelijke kredietbanken zijn aangewezen. Daardoor ontstaat de bizarre situatie dat ‘arme mensen’ nu duurder geld moeten lenen dan degenen die er financieel beter voor staan.

Het college komt binnenkort met een MinimaEffectRapportage naar de raad waarin de koopkrachteffecten van het gemeentelijk minima- en armoedebeleid inzichtelijk worden gemaakt. Parallel daaraan zou het college ook de uitkomsten van het gesprek met de Kredietbank Rotterdam aan de raad moeten melden, vindt de PvdA.

Motie kredietrente

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie