Door Redactie op 22 januari 2016

Raad Gouda voor aankoop van Koudasfaltterrein

Commotie? Jazeker, op Twitter, vooraf en tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 20 januari over het raadsvoorstel om het Koudasfaltterrein aan te kopen, buitelden de meningen in maximaal 144 tekens over elkaar heen.

Maar in de raadzaal, waar de publieke tribune tot de laatste stoel was bezet, ging het er onder leiding van de voorzitter geordend aan toe. Iedere woordvoerder deed zijn/haar best om binnen de opgeven spreektijd zijn/haar standpunt over de aankoop duidelijk voor het voetlicht te brengen.
Aan de gemeenteraad werd gevraagd het benodigde krediet voor de aankoop beschikbaar te stellen, dat is een raadsbevoegdheid. Maar velen gingen ook in op de eventuele gevolgen van de aankoop en de toekomst van terrein.

Niet alleen de financiële gevolgen voor het Goudse huishoudboekje werden benoemd, maar ook de eventuele kosten wanneer het vervuilde terrein op termijn toch schoongemaakt zou moeten worden, kwamen aan de orde. Echter, vooral de toekomst van het terrein soupeerde de opgegeven spreektijd op. Het bepalen van de toekomst van het Koudasfaltterrein na aankoop is, volgens sommigen helaas, een bevoegdheid van het college.

Kort gezegd spitste de discussie zich toe op de vraag “Moet het terrein na aankoop ter beschikking worden gesteld aan het burgerinitiatief Goudasfalt of is de Verbinding met achter zich een investeerder de gewenste route, of ligt wellicht een samenwerking tussen beide partijen meer voor de hand?”
Na afloop van het debat werd geconcludeerd dat de raad in meerderheid voor de aankoop van het terrein is. De toekomst van het terrein na aankoop, die is nog onzeker en dat zit menig raadslid dwars. De gemeenteraadsleden benoemden daarom in hun bijdragen vaak direct of indirect de mogelijkheid om tijdens de besluitvormende vergadering van 3 februari een motie in te dienen. Met een door de raad in meerderheid aangenomen motie kan men het college oproepen om tot één van de genoemde toekomstvarianten te beslissen.

En op Twitter? Daar discussieerde men verder!

(Bron: raadsgriffie Gouda)

Lees ook:
Raad Gouda voor aankoop Koudasfalt (AD Gouda, 21 januari 2016)

Eerdere berichten over dit onderwerp:
Koudasfalt: burgers zijn aan zet (21 juli 2015)
Krimpenerwaard moet meedenken over toekomst Koudasfaltlocatie (12 mei 2015)
Gouda koopt terrein Koudasfalt (16 april 2015)
College wil niet meewerken aan nieuwe bestemming Koudasfalt (1 april 2015)
Vragen in Provinciale Staten over Koudasfalt-terrein Stolwijkersluis (14 maart 2015)
Toekomst Koudasfalt-terrein gaat ook Krimpenerwaard aan (7 maart 2015)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie