Door Redactie op 12 juli 2016

Raad stort zorggeld in grote pot van de algemene reserve

De PvdA is niet blij met het besluit van de gemeenteraad om het geld dat in 2015 over bleef in het sociaal domein, in de algemene reserve te storten. De PvdA wilde het geld besteden aan het verbeteren van de kwaliteit, innovatie en preventie binnen het sociaal domein.

Weliswaar beloofde het college het geld, 3,7 miljoen euro, tot de evaluatie van het sociaal domein in de algemene reserve te houden en niet aan andere zaken uit te geven, maar voor de PvdA ging die toezegging lang niet ver genoeg.
Fractievoorzitter Rob Geleijnse na de vergadering: ‘Geld wat de gemeenteraad heeft uitgetrokken voor zorg, moet daar ook aan worden besteed. Natuurlijk is 3,7 miljoen euro veel geld, maar door nu te investeren in het verbeteren van de kwaliteit, innovatie en preventie kunnen we de zorg ook in de toekomst op een hoog niveau houden. Door het geld in de algemene reserve te stoppen, kan het college op een later moment ook besluiten het geld aan stenen uit te geven. Dat is wat ons betreft onacceptabel. Dus waarom die slag om de arm? Laten we nu al een stap vooruit nemen.’

De evaluatie naar aanleiding van de veranderingen in het sociaal domein volgt in het najaar. Op basis daarvan wil het college, gesteund door de meerderheid van de raad, bepalen of het geld nog nodig is voor het behouden van het huidige niveau van de zorg of dat het besteed kan worden aan andere zaken. ‘De PvdA zit daar anders in. Wij willen juist dat de kwaliteit van de zorg in Krimpenerwaard verbetert. En daar moet dit geld ook aan worden besteed’, aldus Rob Geleijnse.

Het debat kreeg overigens nog een vinnig staartje toen fractievoorzitter George Hamel van de VVD aangaf dat de verzorgingsstaat niet meer bestaat: ‘De tijd dat Vadertje Staat het voor je regelde is voorbij.’ Geleijnse reageerde fel terug: ‘Meneer Hamel heeft de afgelopen jaren onder een steen geleefd. We hebben de zorg juist naar de gemeente gebracht, omdat die beter in staat is de zorg ook voor de toekomst veilig te stellen. Wie een vangnet nodig heeft, moet dat ook kunnen krijgen. Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zodat de verzorgingsstaat niet alleen nu, maar ook in de toekomst blijft bestaan.’

Eerder bericht over dit onderwerp:
‘Miljoenenoverschot op zorg moet weer aan zorg worden besteed’ (21 juni 2016)

Samenvatting raadsvergadering (publicatie gemeente Krimpenerwaard in Het Kontakt van 12 juli 2016)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie