17 december 2014

Raad Vlist unaniem tegen aardgasboring

De gemeenteraad van Vlist heeft dinsdagavond unaniem laten weten niets te zien in plannen van gasbedrijf Vermillion om in de regio naar aardgas te gaan boren. Verantwoordelijk wethouder Crouwers kon zich er met moeite bij neerleggen.

Na het grote verzet onder de bevolking tegen gasboringen stelde nu ook de raad niets te voelen voor gaswinning in het gebied. De partijen wilden geen verklaring van geen bedenkingen afgeven voor een proefboring. Als zo’n boring succes oplevert, is daadwerkelijke winning niet meer tegen te houden, meende de raad.

Fractievoorzitter J. Verburg van SGP/ChristenUnie stelde onder meer daling van het maaiveld te vrezen als gevolg van gaswinning. „Verder willen we elk risico op aardbevingen, en de daarmee samenhangende schades, uitsluiten.” Het CDA noemde onder meer het risico op bodemvervuiling.

Alle partijen steunden een initiatiefvoorstel van VKGB en PvdA dat het collegevoorstel afwijst. Ook droeg de raad het college op het ministerie van Economische Zaken (EZ) schriftelijk over het raadsbesluit te informeren. EZ gaat over het toestaan van daadwerkelijke diepboring; de gemeente over de omgevingsvergunning voor het aanleggen van de boorput.

Wethouder Crouwers zei onder de indruk te zijn van de onderbouwing van het raadsbesluit. „Maar ik wil óók niets afdoen aan de honderden pagina’s onderzoeksrapporten die aantonen dat de risico’s meevallen. Een garantie op nul procent schade kun je van geen enkel bedrijf eisen.” Hij gaf eerder aan dat het Rijk de raad na een weigering kan passeren.

(Bron: Reformatorisch Dagblad, 17 december 2014

Eerdere berichten over dit onderwerp:
Politiek Vlist alsnog tegen proefboring gas Haastrecht (3 december 2014)
PvdA tegen proefboring naar gas in Vlist (16 juli 2014)
PvdA ongerust over proefboring naar aardgas in Haastrecht (6 mei 2014)