Door Redactie op 18 september 2015

Raad wil extra bijdrage leveren voor vluchtelingen

De PvdA in Krimpenerwaard wil dat het college op korte termijn in gesprek gaat met relevante organisaties om te verkennen welke bijdrage de gemeente kan leveren in het opvangen van extra vluchtelingen. Dat staat in een motie die mede is ondertekend door ChristenUnie, VGBK, SGP, CDA, VVD en D66. 

De motie wordt ingediend tijdens de raadsvergadering van 22 september. De partij wil daarmee anticiperen op de vraag van staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Die gaf al eerder aan extra hulp van de gemeenten nodig te hebben bij de opvang van vluchtelingen. In de motie geven de partijen aan zich te realiseren dat de gemeente Krimpenerwaard al een verantwoordelijkheid heeft in het huisvesten en begeleiden van vluchtelingen met een verblijfsstatus, maar dat ze zich ook verantwoordelijk voelen om een bijdrage te leveren in het huisvesten en begeleiden van de nieuwe stroom vluchtelingen.

Fractievoorzitter Rob Geleijnse is daar blij mee: ‘Als we kijken naar de schrijnende vluchtelingensituatie in Zuid-Europa, dan breekt mijn hart. Tegelijkertijd realiseer ik me ook dat we dat probleem als Krimpenerwaard niet kunnen oplossen. We kunnen wel ons best doen om mensen die een veilig heenkomen zoeken, dat ook bieden. In de vorm en mate die past bij onze gemeente. We moeten ons niet achter de dijken van de Krimpenerwaard terugtrekken en denken dat deze storm wel overwaait. Als het concrete verzoek van de staatssecretaris komt, kun je er maar beter op voorbereid zijn en je plan klaar hebben liggen. Deze breed gesteunde motie vraagt het college dat te gaan doen. Het is mooi dat de raad zich verantwoordelijk voelt een bijdrage te leveren in die extra opvang. Maar het is tegelijkertijd belangrijk dat we oog houden voor communicatie, de omgeving én de zorg voor vluchtelingen. Als je mensen opvangt, moet je er ook voor zorgen dat ze de juiste begeleiding, zorg en onderwijs krijgen. Dat ze volwaardig mee kunnen doen aan het leven in Krimpenerwaard.”

Naschrift:
De motie is op 22 september door de raad met algemene stemmen aangenomen. Lees meer in het persbericht van de gemeente Krimpenerwaard.

Motie Vluchtelingen 22 september 2015

Lees ook:
Extra raad over opvang vluchtelingen (Het Kontakt Oost, 29 september 2015)
Motie: ‘Extra inspanning voor vluchtelingen’ (Het Kontakt Oost, 22 september 2015) 
Hulp aan vluchtelingen in stroomversnelling
(AD Gouda, 19 september 2015)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie