Door Redactie op 3 mei 2017

Rechter: Krimpenerwaard mocht proefboring naar aardgas weigeren

De gemeente Krimpenerwaard heeft geen fout gemaakt bij het weigeren van een vergunning voor een proefboring naar aardgas. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De PvdA is blij met deze duidelijke uitspraak.

Het Canadese bedrijf Vermilion Energy wilde bij Haastrecht zo’n proefboring doen, maar kreeg daarvoor geen medewerking van de gemeente. De voltallige gemeenteraad en het college weigerden een zogenoemde ‘verklaring van geen bezwaar’ af te geven omdat het winnen van gas in strijd is met het ruimtelijke-ordeningsbeleid van de gemeente. Ook past gaswinning niet in het provinciaal beleid dat is gericht op de instandhouding en versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

De rechter was niet onder de indruk van het betoog van Vermilion dat het bouwplan van de winningsinstallatie goed zou worden ingepast in het landschap. Volgens de rechter is sprake van een perceel ter grootte van een voetbalveld dat moet worden verhard en voorzien van hekken en verlichting. ‘De gemeentelijke doelstelling van behoud van het open en agrarisch karakter van de omgeving wordt hiermee niet in stand gehouden.’

De PvdA is blij met de uitspraak. Al lang geleden, in de voormalige gemeente Vlist, spraken wij ons uit tegen proefboringen naar fossiele brandstoffen. Dat standpunt zijn wij altijd blijven uitdragen en ook in ons verkiezingsprogramma staat dat wij proefboringen afwijzen.

Uitspraak rechtbank Den Haag

Lees ook:
‘Weigeren proefboring naar aardgas is terecht’ (AD Groene Hart, 3 mei 2017)

Eerdere berichten over dit onderwerp:
‘Verzet tegen gasboring blijft nodig’ (29 oktober 2015)
PvdA wil duidelijkheid van minister Kamp over gasboring bij Haastrecht (12 juli 2015)
Weigeren vergunning voor gasboring nu formeel (23 april 2015)
Ook Krimpenerwaard zegt ‘nee’ tegen gasboring bij Haastrecht (19 februari 2015)
Raad Vlist unaniem tegen gasboring (17 december 2014) 
Politiek Vlist alsnog tegen proefboring gas Haastrecht (3 december 2014)
PvdA tegen proefboring naar gas in Vlist (16 juli 2014)
PvdA ongerust over proefboring naar aardgas in Haastrecht (6 mei 2014)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie