Door Redactie op 30 januari 2016

RTV Krimpenerwaard en gemeente bekrachtigen samenwerking

De gemeente Krimpenerwaard en RTV Krimpenerwaard gaan de samenwerking vastleggen. Met het ondertekenen van een overeenkomst – op woensdag 3 februari – bekrachtigen de partijen afspraken over onder andere de bijdrage vanuit de gemeente en de uitzendingen die de omroep hiervoor verzorgt. Dit markeert gelijk de start van de nieuwe gefuseerde omroep.

De jaarlijkse bijdrage gaat gedurende de looptijd van het convenant uit van het – landelijke – normbedrag van 1,14 euro per huishouden. In dit eerste jaar 2016 ontvangt RTV Krimpenerwaard daar bovenop een extra bedrage voor professionalisering en het verzorgen van een politiek café. De lokale omroep zal verder onder andere uitzendingen verzorgen rond commissie- en raadsvergaderingen.

Het jaar 2015 was een overgangsjaar waarin de vier ‘oude’ lokale omroepen bestuurlijk en praktisch opgingen in de nieuwe lokale omroep RTV Krimpenerwaard. Met ingang van dit jaar is RTV Krimpenerwaard de lokale omroep voor de gemeente Krimpenerwaard. Het convenant heeft een looptijd tot 2 juni 2020.

(Bron: Het Kontakt, 30 januari 2016)

Eerdere berichten over dit onderwerp:
Fusie lokale omroepen verloopt zeer moeizaam (3 augustus 2015)
PvdA blij met akkoord lokale omroep (30 april 2015)
Oud-burgemeester Hans Oosters gaat bemiddelen in omroepvete (15 april 2015)
College kiest voor RTV Krimpenerwaard als lokale omroep (25 maart 2015)
Lokale omroep voor hele Krimpenerwaard krijgt vorm (12 oktober 2014)
‘Fusie lokale omroepen’ (PvdA Ouderkerk, 8 augustus 2013)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie