Door Redactie op 30 september 2015

Sanering Geitenwei duurde twee keer langer dan verwacht

De sanering van de Geitenwei in Gouderak is waarschijnlijk half oktober klaar. Dat heeft wethouder Pieter Neven in de commissievergadering geantwoord op een vraag van de PvdA. Eerder ging het college er nog vanuit dat het werk voor de zomer zou zijn afgerond.

Op 1 april is begonnen met de sanering, die nodig was omdat de Geitenwei nog altijd verontreinigd water lekte. Het werk zou drie maanden duren, maar dat zijn er inmiddels al zes. Gedurende die tijd hebben ontgravingen plaatsgevonden, heeft het talud een nieuw profiel gekregen, is er een drainagesysteem aangelegd evenals een laag folie en een 1 meter dikke kleilaag. Ook is langs de rivier een stalen damwand geslagen die afschuiving van de kleilaag moet voorkomen.

Het werk is uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland en wordt gefinancierd uit het Hollandsche IJsselproject als een van de vele verontreinigde zellingen langs de rivier.

Eerder bericht over dit onderwerp:
Uit Gouderakse Geitenwei blijft viezigheid lekken (10 april 2015)

 

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie