Door Redactie op 12 november 2015

Spectaculaire resultaten eerste halfjaar diftar Schoonhoven

In Schoonhoven is in het eerste halfjaar van 2015 de hoeveelheid restafval met 44% gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2014. In de eerste 6 maanden van 2015 gooiden de Schoonhovenaren in totaal 59,5 kg restafval per inwoner weg, dat was in de eerste helft van 2014 nog 106,9 kg.

Als deze resultaten zich voortzetten, zetten de inwoners van Schoonhoven een grote stap naar de landelijke doelstelling voor 2020 van maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar.

In Schoonhoven is sinds 1 januari 2015 diftar ingevoerd. Dit houdt in dat de inwoners van Schoonhoven betalen per keer dat ze hun grijze minicontainer aanbieden tijdens ophaaldagen of hun restafvalzak in de ondergrondse container gooien.

Dat de afvalscheiding bij de huishoudens in Schoonhoven is toegenomen, blijkt ook uit de toename van het apart ingezameld GFT-afval en plastic. In de eerste helft van 2015 is 49,0 kg GFT per inwoner ingezameld.

In de eerste helft van 2014 was dit nog 37,7 kg GFT per inwoner. Een toename van 30%.

De hoeveelheid apart ingezameld plastic nam in de eerste helft van 2015 zelfs toe met maar liefst 79%, van 4,1 kg per inwoner in het eerste halfjaar van 2014 naar 7,4 kg per inwoner in de eerste helft van 2015.

(Bron: gemeente Krimpenerwaard)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie