Door Redactie op 10 april 2015

Uit Gouderakse Geitenwei blijft viezigheid lekken

Uit het talud van de Geitenwei in Gouderak loopt verontreinigd water weg. Na onderzoek van de oorzaak van de uittreding van het verontreinigde water is besloten over te gaan tot definitieve herstelmaatregelen. De omgevingsdienst Midden-Holland heeft in februari 2015 ingestemd met een wijziging op het saneringsplan.

Op 1 april 2015 is aannemer Bunnik Milieutec BV in het kader van het project Hollandsche IJssel gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De begeleiding van de werkzaamheden wordt namens de provincie Zuid-Holland uitgevoerd door het ingenieursbureau Royal Haskoning DHV.

De herstelmaatregelen zijn gericht op het voorkomen van uittreding van verontreinigd grondwater uit het stortmateriaal in de rivier. Ze bestaan op hoofdlijnen uit:
– verwijderen van enkele deepwells (grote kunststof buizen), het afvullen met bentoniet en het herstellen van de kleilaag rondom deze deepwells;
– plaatselijk ontgraven van het oppervlakkig aanwezig zintuiglijk met olieproducten verontreinigd stortmateriaal, inclusief afvoer naar een erkende verwerker;
– herprofileren van het bestaande talud;
– aanbrengen van een drainagesysteem voor peilbeheersing van (vervuild) verontreinigd grondwater in het stort;
– aanbrengen van een steunlaag van zand ten behoeve van drainage van stortgas;
– aanbrengen van afdichtende HDPE-folie tot circa + 2,70 m;
– aanbrengen van een strook humusrijke grondt.b.v. de ontluchting van stortgas;
– aanbrengen van kleilaag, de dikte wordt gemiddeld 1,0 m;
– aanbrengen van een golfbreker/vooroever ter voorkoming van erosie van de afdeklaag;
– aanbrengen van een stalen damwand langs de rivier, die niet zichtbaar zal zijn, om afschuiving van de kleilaag te voorkomen.

De werkzaamheden duren ongeveer drie maanden.

(Bron: gemeente Krimpenerwaard)

20150410Geitenwei545De Geitenwei aan de Kattendijk blijft lekken. Het lukt al jaren niet te voorkomen dat verontreinigd water en olie weglekken uit de Gouderakse zelling, zie ook onze eerdere berichten hierover:
Folie moet verontreiniging Geitenwei voorkomen (20 september 2013)
Weer maatregelen nodig tegen lekken olie uit Geitenwei (9 augustus 2013)

(In juni 2012 stelde de PvdA in de raad van de toenmalige gemeente Ouderkerk al schriftelijke vragen aan het college van B en W omdat wij betwijfelden dat de sanering van de Geitenwei goed was uitgevoerd. Wethouder Theo Segers verwees toen naar de provincie Zuid-Holland die verantwoordelijk is voor de sanering.)

Lees ook:
Werkzaamheden op zelling Geitenwei (Het Kontakt, 14 april 2015 externelink16)
Sanering van talud nog voor de bouwvak klaar (AD Gouda, 11 april 2015)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie