Door Redactie op 12 juli 2016

Stolwijkse bomen gered

De bomen op het dorpsplein in Stolwijk blijven staan. Een herzien plan voor de inrichting van het Stolwijkse centrum, mét de zo kenmerkende bomen, kreeg een meerderheid in de raad van Krimpenerwaard. De PvdA is blij met het herziene plan.

Raadslid Gerjo Goudriaan: ‘Complimenten aan het college dat het heeft aangedurfd om met dit herziene plan te komen. Tegen een kleine investering is het mogelijk gebleken de bomen te behouden voor de inwoners van Stolwijk. Met een paar extra maatregelen kan de overlast worden ingeperkt en dat is prima.’

De bomen lagen onder vuur, omdat met name de winkeliers aangaven veel last te hebben van uitstekende wortelen, vallende bladeren en overlastgevende vogels. Door het nemen van een aantal maatregelen om de wortelgroei bij te stellen en bladval te beperken, moet de overlast worden tegen gegaan. De raad stemde in met de opknapbeurt van het plein dat, naast het behoud van de bomen, een geheel nieuw uiterlijk krijgt.

Eerdere berichten over dit onderwerp:
Platanen in centrum Stolwijk blijven staan (9 juni 2016)
Verhit debat over Stolwijkse platanen (17 februari 2016)

Samenvatting raadsvergadering (publicatie gemeente Krimpenerwaard in Het Kontakt van 12 juli 2016)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie