Door Rob Geleijnse op 16 maart 2015

Stroeve start

We zijn bijna drie maanden onderweg met de nieuwe gemeente. Langzaam trekken de rookwolken van de samenvoeging op en worden de contouren van de nieuwe politieke werkelijkheid duidelijk. De start was niet gemakkelijk.

Het OZB-debacle in Schoonhoven heeft zijn sporen nagelaten. En ook de afgelopen raad was geen toonbeeld van verbinding en samen zoeken naar oplossingen. Ik baal daarvan. Nu we één gemeente zijn, mag je van de politiek verwachten dat ze de handen ineen slaat en op z’n minst een bepaalde gezamenlijkheid uitstraalt.

Tot nu toe staan de coalitie en de oppositie vaker met de koppen tegen elkaar dan met de neuzen in dezelfde richting. Ook vorige week was dat het geval. De PvdA diende samen met Gemeente Belang Schoonhoven een door de gehele oppositie gesteunde motie in, waarmee we het college vroegen om eens met de Schoonhovense Welzijnsstichting SWOS om de tafel te gaan en te bekijken of de rol van diezelfde SWOS kan worden verbreed. Goed voor inwoners van Schoonhoven en goed voor de gemeente. Om onduidelijke redenen gaf de coalitie helaas niet thuis. Sterker nog: uitleg van VVD, SGP en VGBK bleef uit. Absolute stilte. Zonde en een gemiste kans. En ook op onze tegemoetkoming tijdens het debat, raadslid Marije Willems paste ter plekke nog de tekst aan, kwam nul reactie. Nul!

Dat het ook anders kan, bewees coalitiepartij ChristenUnie later bij de behandeling van een motie over het niet innen van de ouderbijdrage voor de jeugd-ggz. Samen met het CDA en de ChristenUnie wilden wij stoppen met het innen van die bijdrage tot er meer duidelijkheid komt uit Den Haag. En met resultaat. De overige partijen konden niet instemmen, maar de wethouder gaf wel aan dat, mocht de ouderbijdrage alsnog geschrapt worden, die volledige bijdrage wordt terugbetaald aan de ouders. Netjes en een mooi resultaat.

Het bindend vermogen van de politiek wordt in grote mate bepaald door hoe coalitie en oppositie met elkaar omgaan. Is de coalitie bereid om de oppositie nuances aan te laten brengen in de gemaakte keuzes en voorstellen die goed zijn voor de gemeente te steunen? En is de oppositie bereid om de coalitie haar werk te laten doen en niet van ieder detail een enorme olifant te maken? De toekomst moet gaan uitwijzen in hoeverre de politiek in Krimpenerwaard hiertoe in staat is. Het is nodig, want alleen samen komen we echt verder.

Ondanks de stroeve eerste maanden blijft de PvdA goede plannen steunen. Oók als het niet onze naam is die op die plannen staat. Van deze coalitie verwachten we hetzelfde.

robg125Rob Geleijnse,
fractievoorzitter

Rob Geleijnse

Rob Geleijnse

Rob Geleijnse (19 februari 1980) woont in Lekkerkerk.

Meer over Rob Geleijnse