Terugblik laatste twee maanden in de gemeenteraad

14 februari 2021

Wat is er bereikt tijdens de laatste twee raadsvergaderingen?

Raadsvergadering 15/16 december

Uitgangspuntennotitie Integraal Beleidskader Sociaal Domein

In deze notitie geeft de gemeenteraad de uitgangspunten en kaders aan waaraan het college van B & W nadere uitwerking zal geven in het aanstaande Integrale Beleidskader Sociaal Domein. Wij misten in deze notitie de verwijzing naar de jeugdwet, omdat alle items naar onze mening op de WMO of Participatiewet sloegen. Daarom hadden we een amendement ingediend (A20-028) waarmee we trachten dat alle jeugdigen gelijke kansen krijgen voor een optimale ontwikkeling. Ons amendement werd aangenomen met 19 stemmen vóór!

 

Moties vreemd aan de orde van de dag

In de dagen voorafgaand aan de raadsvergadering van 15/16 december werd een politieke jongerenmasterclass georganiseerd door de gemeente. Ruim 50 jongeren namen deel en hadden zelf moties bedacht en opgesteld. Wij hadden het genoegen om drie moties namens een divers aantal jongeren te mogen indienen. De volgende twee werden aangenomen:

  • M20-086 PvdA, SGP, Stimuleren van vrijwilligerswerk binnen de Krimpenerwaard – in deze motie riepen we het college op om opdracht te geven tot het maken van een filmpje (campagne) waarin vrijwilligerswerk centraal staat en deze via de nieuwe mediakanalen te verspreiden. Hiernaast dat informatie over vrijwilligerswerk eenvoudiger te vinden wordt op de gemeentesite. Het college nam de motie over!
  • M20-087 CU, PvdA, D66, Tiny houses en flexwoningen – in deze motie riepen we samen met CU en D66 het college op om concreet in iedere kern te inventariseren of er locaties zijn waar flexwoningen op een eenvoudige wijze voor een overzichtelijke periode van bijvoorbeeld 10 jaar geplaatst zouden kunnen worden. De motie werd aangenomen met 21 stemmen vóór

 

Raadvergadering 2/3 februari

Moties vreemd aan de orde van de dag

  • M21-001, CDA, PvdA, W18, Lok1, VGBK, VVD, D66, Second opinion businesscase gemeentekantorenDe gemeente heeft nu vier gemeentelijke kantoorpanden: in Bergambacht, Schoonhoven, Stolwijk en Lekkerkerk. Deze gebouwen voldoen niet aan de nieuwe landelijke energielabel-eisen die in 2023 ingaan. Vanwege deze wettelijke eisen is een onderzoek naar de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke kantoren gestart. Eén van de mogelijkheden die uit het onderzoeksrapport kwam, is de bouw van een nieuw gemeentehuis. Aangezien het hier om veel geld gaat, zijn wij van mening dat een extra onderzoek nodig is om zeker te weten wat nou de beste keuze is. Daarom hadden wij met een aantal partijen een motie ingediend om het gedane onderzoek te laten checken door een andere onafhankelijke partij. PvdA Krimpenerwaard wil geen haast, maar zorgvuldigheid! We moeten ervoor zorgen dat alle inwoners zeggen: “wij willen een nieuw gemeentehuis” want zolang dat nog niet zo is, voelt het als geld over de balk smijten. De motie werd aangenomen met 23 stemmen vóór!