Door Rob Geleijnse op 12 november 2015

Terugblik op de begrotingsraad

Afgelopen dinsdag stond de begroting op de agenda van de gemeenteraad. Voor ons stond en staat het benutten van de kansen die de nieuwe gemeente biedt centraal. Dat betekent voor de PvdA dat zwembaden, bibliotheken en verenigingen niet alleen blijven bestaan, maar zelfs versterkt worden.

We willen dat er nu al wordt nagedacht over hoe je straks nog in de Krimpenerwaard kunt wonen. We zorgen ervoor dat niemand tussen wal en schip valt, mantelzorgers kunnen blijven zorgen en jongeren gewoon aan hun toekomst blijven bouwen. Volgens de PvdA is dát wat je moet doen om de nieuwe kansen van onze gemeente te benutten. En dát is onze opdracht aan het college.

Ons betoog kreeg bijval. Tijdens het debat kregen we twee harde toezeggingen van het college.

De eerste betrof de woonvisie. Daar gaat het college harder mee aan de slag dan het nu doet. Op korte termijn volgt er een plan van aanpak en wordt er gestart. Dat moet begin volgend jaar al leiden tot de eerste hoofdstukken waarmee het college ook daadwerkelijk al tot actie kan overgaan. Het was voor ons ontzettend belangrijk dat er nu al wordt gekeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen die in de Krimpenerwaard wil wonen, hier ook echt kán wonen. Dat proces wordt nu versneld.

De tweede toezegging die wij binnenhaalden, betrof mogelijke bezuinigingen op onze voorzieningen. De PvdA is altijd heel helder geweest: wij bezuinigen niet op onze zwembaden, verenigingen en bibliotheken. Het college leek met deze begroting echter al een voorschot te nemen op bezuinigingen op die voorzieningen. Door onze inzet is dat nu niet het geval en zal het college vóórdat het hiermee aan de slag kan per plan eerst naar de raad moeten om kaders vast te stellen. Onze inzet bij die kaders zal heel duidelijk zijn. Wij zoeken versterking in plaats van besparing.
Dat was, is en zal in de toekomst onze inzet blijven.

Rob Geleijnse, fractievoorzitter

Lees ook:
PvdA: ‘Benut de nieuwe kansen’

Algemene beschouwingen PvdA Krimpenerwaard

Rob Geleijnse

Rob Geleijnse

Rob Geleijnse (19 februari 1980) woont in Lekkerkerk.

Meer over Rob Geleijnse