Door Marije Willems op 19 december 2016

Terugblik op de raadsvergadering

De laatste raadvergadering van 2016 kende veel agendapunten. Een paar verordeningen, veel bouwplannen en een enkel ander onderwerp. We hielden rekening met twee vergaderavonden, en dat bleek ook uit te komen.

Als groot punt stond op de eerste vergaderavond de brandweergarage in Stolwijk op de agenda. En dat was voor onze fractie direct een ingewikkeld punt. In de voormalige gemeente Vlist was de PvdA voorstander van verplaatsen van de brandweer. Op de achtergebleven zouden woningen en detailhandel of een school kunnen komen. De zoektocht naar een nieuwe plek werd door het college van Vlist gedaan, de raad werd af en toe geïnformeerd.
Het college van Krimpenerwaard stelde afgelopen maart aan de gemeenteraad voor om de brandweer toch niet te verplaatsen. We hebben daar toen fervent tegen gepleit, mede verwoord door ons -toenmalige – commissielid Bas Noorlander. Er moest toch een goede alternatieve plek zijn, die op goedkeuring van de brandweer kon rekenen en die veilig was. Dus het college onderzocht verder.
Afgelopen week kwam dus opnieuw het voorstel; handhaven op de huidige plek aangezien er geen geschikte alternatieve locatie te vinden is.
Hoe zit het dan met De Poort van Stolwijk? Qua bouwvolume zou het (net) passen, qua gebruik zou de uitrukroute via de provinciale weg moeten, en de aanrijroute voor de vrijwilligers over de Goudseweg.
Maar daaraan kleven toch ook onzekerheden.
De ruimte op De Poort was net groot genoeg maar er is geen ruimte voor flexibiliteit of aanpassing mocht dat nodig zijn, parkeren was krap, de uitrukroute over de provinciale weg was nog steeds onzeker, de aanrijdroute smal en donker en de uitruktijd gemiddeld een minuutje langer dan vanaf de bestaande locatie. Na langdurig vooroverleg, want het is nogal wat om een eerder standpunt te veranderen, besloten we dat deze onzekerheden te groot waren. En vonden we dat zowel brandweer als omwonenden niet nog langer moesten wachten op duidelijkheid.
De herontwikkeling van het terrein rondom de brandweer zou anders worden dan door Vlist in 2012 was vastgesteld. Dat realiseerden we ons. Er komt nu geen tot minder ruimte voor detailhandel of maatschappelijke voorzieningen. Gelukkig blijft er wel ruimte voor woningen, wat ons betreft zeker ook in de lagehuur- en koopsector. Dat was voor ons wel een voorwaarde.
(Lees ook de blog van ons fractielid Cees van der Graaf over de locatiekeuze voor de Stolwijkse brandweer.)

De tweede avond kende verschillende bespreekstukken. Voor de PvdA waren de twee minima-verordeningen het meest van belang.
Bijna exact een jaar geleden stond de PvdA al lijnrecht tegenover het college over het minima- en armoedebeleid. En tegen (hoe verrassend) de VVD. Wij staan voor regelingen waarmee mensen met een laag inkomen mee kunnen blijven doen. Het college niet, toen niet en nu niet.
Inwoners met een laag inkomen die niet kunnen werken en in bijvoorbeeld  een ‘zorg’traject zitten, hebben geen recht op tegemoetkoming voor sport en maatschappelijke activiteiten. En inwoners met een laag inkomen die hun best doen om weer aan het werk te gaan, bijvoorbeeld door re-integratie, komen niet in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag. Behalve als Sociale Zaken meent van wel. En daarnaast vervalt per 2017 ook de regeling Duurzame Goederen.

De PvdA sprak het college, maar ook de gemeenteraad daar op aan. Het kan toch niet dat 50% van de inwoners die een bijstand ontvangen met deze wijzigingen er wel 300 tot 700 per jaar op achteruit gaan?
We hebben geprobeerd de raad ervan te overtuigen dat mensen niet mogen worden gestraft omdat ze in zorg zitten of juist omdat ze richting werk gaan.
Veel verschrikte gezichten…: “Maar zo hadden we het niet bedoeld…” Maar geen daadkracht. Geen meerderheid om het te veranderen.
Voorjaar 2017 is er een volgende kans. Dan presenteert het college een Minima Effect Rapportage waarin de effecten van het minimabeleid zichtbaar moeten worden voor de koopkracht van onze inwoners. Een toezegging die het college ons vorig jaar al deed, bij de bespreking van het minimabeleid.
Ik ben benieuwd. Ik ga de moties vast schrijven…

Als afsluiter van de vergadering stond een motie over “artikel 1 van de Grondwet” op de agenda. Ingediend door Pro Krimpenerwaard, die voorstelde dit artikel nog meer onder de aandacht te brengen van de inwoners door het een prominente plek in de gemeente te geven.
Wat ons betreft een duidelijk gevalletje van huichelen… Grote woorden over gelijkheid en anti-discriminatie, maar tegenstemmen bij onze eerdere motie om de regenboogvlag te hijsen als teken van respect voor de diversiteit in onze maatschappij.
Stemming over dit Grondwetsartikel was wat ons betreft overbodig. Natuurlijk dragen we als fractie uit dat iedereen gelijk is en keuren we discriminatie vanwege onder andere geloof, leeftijd of seksuele voorkeur af. Er was dan ook geen enkele twijfel: wij stemden stemmen voor.
Opvallend was echter dat de hele coalitie plus het CDA tégen de motie stemden!

Toch een rare terugblik op 2016… Veel gedoe om statushouders en vluchtelingen gastvrij op te vangen, een raadsmeerderheid tegen het hijsen van de regenboogvlag en een raadsmeerderheid tegen meer aandacht voor artikel 1 van de Grondwet.

Marije Willems is fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Krimpenerwaard

Marije Willems

Marije Willems

Marije Willems (17 juli 1969) is onze fractievoorzitter. Zij woont in Schoonhoven.

Meer over Marije Willems