Door Redactie op 22 januari 2016

‘Vaartweg volstrekt verkeerde plek voor bezoekerscentrum’

Wethouder Dilia Blok (ruimtelijke ordening) heeft haar voorstel om aan de Vaartweg in Stolwijk een bezoekerscentrum te vestigen, teruggetrokken. Dit gebeurde naar aanleiding van kritische opmerkingen van PvdA’er Bas Noorlander en anderen in de commissie Ruimte en Financiën.

Het college wil meewerken aan de vestiging van een bezoekerscentrum/museumboerderij ten westen van de N207. Een volstrekt verkeerde plek, vond Bas Noorlander. ‘Het realiseren van nieuwbouw op deze open plek langs de N207 is een aantasting van het open polderlandschap en een begin van een bouwontwikkeling die we niet moeten willen.’ Hij vroeg waarom niet is gekozen voor een bestaande leegstaande boerderij en vestiging in een van de linten: ‘Dat geeft niet alleen een impuls aan het cultureel erfgoed, maar past ook binnen de landschappelijke context die het museum beoogt te presenteren.’
De PvdA plaatste ook kanttekeningen bij het voornemen om, behalve de gewenste horecafunctie, ook detailhandel toe te staan in het bezoekerscentrum.

Omdat het voorstel ook niet op steun van een aantal andere partijen kon rekenen, trok wethouder Blok het terug. Ze gaat nu in overleg met de stichting over de vervolgprocedure.

vaartweg545

De locatie waar het college een bezoekerscentrum wil toestaan.

Lees ook:
‘Bezoekerscentrum niet aan de Vaartweg’ (Het Kontakt, 26 januari 2016)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie