Door Bas Noorlander op 1 december 2015

Veiligheid… en nog veel meer

Maandag 30 november was in De Waard in Bergambacht door de gemeente Krimpenerwaard een Veiligheidsavond georganiseerd. Inwoners, bedrijfsleven, raads- en commissieleden konden meedoen aan discussies met politie, brandweer en andere professionals en zelf ideeën aandragen die vervolgens benut gaan worden voor een nog op te stellen beleidsplan.

Diverse onderwerpen kwamen aan de orde, zoals veiligheidsgevoel, aangiftebereidheid, verkeer, waterveiligheid, handhaving, huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling, jeugd- en jongerenproblematiek, inbraak en preventie, keurmerk Veilig Ondernemen, buurtcoördinatoren, en meer.
Het functioneren van met name de politie kwam in één van de ‘werkgroepjes’ ook aan de orde. De vraag was onder meer hoe serieus maakt men werk maakt van aangiften en waarom onderzoeksresultaten niet worden teruggekoppeld. Ook werd er opgemerkt dat men weinig dagelijks toezicht ervaart en wijkagenten niet of nauwelijks kent. Kortom een palet aan suggesties, goede en minder goede ideeën.

De resultaten van deze avond worden door ambtelijk uitgewerkt en zullen uitmonden in een door de gemeenteraad vast te stellen beleidsplan/veiligheidsplan. Een goed initiatief van de gemeente om onze inwoners ook bij dit thema te betrekken.

Burgemeester Tjerk Bruinsma gaf aan hoe belangrijk veiligheid voor een samenleving is. Veiligheid gaat iedereen aan. Samen leven in een veilige omgeving is van onschatbare waarde. Hoewel de gemeente Krimpenerwaard in Zuid-Holland één van de veiligste gemeenten is, kan dit altijd nog beter.

basn200Bas Noorlander,
commissielid

Lees ook:
Grote opkomst bij inspraakavond gemeente Krimpenerwaard (Dichtbij.nl, 2 december 2015)
Veiligheidsbijeenkomst met inwoners: Wat missen we? (Het Kontakt, 1 december 2015)

Bas Noorlander

Bas Noorlander

Bas Noorlander (10 mei 1947) was tot  mei 2016 commissielid en lid van onze steunfractie. Hij woont in Stolwijk.

Meer over Bas Noorlander