Door Redactie op 22 augustus 2016

Verontwaardigde reacties op asfaltering Tiendweg

Op sociale media is heftig gereageerd op het asfalteren van een deel van de Gouderakse Tiendweg. In de vakantieperiode is op het stuk tussen de N207/Schoonhovenseweg en het volkstuinencomplex Groenakker over de hele breedte asfalt aangebracht waardoor het karakteristieke ‘karrenspoor’ (twee stroken asfalt met een middenberm van gras) is verdwenen.

Een ongehoorde aantasting van het unieke en eeuwenoude karakter van deze polderweg, zo was de overheersende mening op Twitter. De PvdA Krimpenerwaard heeft naar aanleiding van de commotie contact gezocht met de PvdA-fractie in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen in het buitengebied. De PvdA zal over de kwestie vragen stellen aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden.
PvdA’er Boudewijn Bruil van de waterschapsfractie: ‘Onze fractie heeft er juist voor gepleit dat de middenberm gras zou blijven, met andere woorden dat er een karrenspoor zou worden geasfalteerd. Dat is ook toegezegd. Dat de Tiendweg nu helemaal dichtgeasfalteerd is, is in ieder geval niet wat onze fractie wil en wat ons is toegezegd. Wij willen in het algemeen landschappelijke elementen in de Krimpenerwaard behouden.’

Dat is ook de mening van de PvdA Krimpenerwaard. Wij gaan er vooralsnog van uit dat hier sprake is van een vergissing en dat de middenberm wordt hersteld. Het hoogheemraadschap liet in 2010 in reactie op een krantenartikel ook nog weten dat het ‘absoluut geen plannen had’ om de Tiendweg geheel te asfalteren. En in 2013 liet de PvdA in de toenmalige gemeente Ouderkerk al weten te vrezen voor het cultuurhistorische karakter van dit soort wegen. De aanleg van een nieuw fietspas zou ertoe kunnen leiden dat op termijn de druk toeneemt om ook de Tiendweg over de hele breedte te asfalteren. Dat zou onvergeeflijk zijn, stelde de PvdA toen.

Zoals het zou moeten zijn en zoals het nu is:
20160823 2xtiendweg 545

Enkele van de verontwaardigde tweets over de asfaltering van de Tiendweg:
tweetsasfalttiendweg

Lees ook:
Asfalteren Gouderakse Tiendweg wekt onbegrip (RTV Krimpenerwaard, 23 augustus 2016) 
Onbegrip over asfalteren Gouderakse Tiendweg (Het Kontakt, 23 augustus 2016)
Woede over asfalteren landelijke Tiendweg (AD Gouda, 23 augustus 2016)
Tiendweg dicht geasfalteerd (Het Kontakt, 23 augustus 2016)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie