Door Marije Willems op 25 maart 2015

Verslag uit de commissie

Dinsdagavond 24 maart vergaderde de raadscommissie van Krimpenerwaard. Over onder meer het leerlingenvervoer, de begroting van het openbaar onderwijs en het minimabeleid. Een korte samenvatting.

Leerlingenvervoer
Er is breed gediscussieerd over de mate waarin bijzonder onderwijs gehonoreerd moet worden, maar er is ook zoiets als een wettelijke plicht. Het college komt nog terug op ons verzoek om financieel inzicht toegeven in de bijzondere ritten die we honoreren omdat ouders zwaarwegende bezwaren hebben tegen meer nabijgelegen school. Ook gaat het college de haalbaarheid onderzoeken van een school voor speciaal (basis)onderwijs in de gemeente onderzoeken. We gaven wethouder Pieter Neven de suggestie mee om leerlingenvervoer te combineren met ander jeugdvervoer (bijvoorbeeld naar een behandelcentrum, dagbesteding, medisch kinderdagverblijven). Het is wellicht goed om dat te betrekken bij een nieuwe aanbesteding voor 2016. Integratie van regelingen en budgetten is dan nodig en aan ouders beter uit te leggen.

Begroting Stichting Onderwijs Primair
Wij hebben onze verbazing uitgesproken over de hoogte van de de vergoedingen voor de Raad van Toezicht. Het college deelt die verbazing. Ons verzoek aan de commissie om de zienswijze van de raad (externelink16) op dit punt aan te scherpen, is breed gehonoreerd. Onze oproep aan wethouder Neven om de ambities op kwaliteit goed te volgen en ons tussentijds te informeren neemt hij over. Overigens steunen we de wethouder in zijn inzet.

De Groote Zaag
Complimenten van de PvdA voor het voorstel (externelink16) om recreatieve voorzieningen te realiseren in het kader van het natuurproject De Groote Zaag in Krimpen aan de Lek. Wij hebben opgeroepen de vindbaarheid van het gebied te vergroten en het te promoten.  Wij waarderen de inzet en samenwerking met ander partners! Goed resultaat. Plus een suggestie om de opgedane kennis door te geven aan Gouda ten behoeve van de eventuele omvorming van bedrijfsterreinen. Het plan wordt breed gesteund.

Minimabeleid
Gelukkig gaat het college ook nieuw minimabeleid (externelink16) richten op een bredere groep dan alleen de doelgroep uit Participatiewet. Het leek even zo versmald te worden, maar het college verbreedt zijn eigen tekst weer naar een algemeen sociaal vangnet. Nu de vinger aan de pols houden als het nieuwe beleidskader aan ons wordt voorgelegd!

Kwijtschelding belastingen
Ondanks dat het voorstel (externelink16) te laat is om voor de aanslagen van 2015 te verwerken, gelden de kwijtscheldingen met terugwerkende kracht en de inwoners worden daarover geïnformeerd. Dat is mooi!

Marije Willems,
raadslid

Lees ook:
Fusie-omroep krijgt streepje voor, Vlistam heeft nakijken (AD Gouda, 26 maart 2015)
‘Twee kilometer lopen naar een bushalte is bespottelijk’ (Dichtbij.nl, 26 maart 2015)
Vraagtekens bij hoogte vergoeding toezicht onderwijs (Het Kontakt, 25 maart 2015)
College B&W kiest voor RTV Krimpenerwaard (Het Kontakt, 25 maart 2015)

Marije Willems

Marije Willems

Marije Willems (17 juli 1969) is onze fractievoorzitter. Zij woont in Schoonhoven.

Meer over Marije Willems