Door Marije Willems op 18 juni 2015

Verslag uit de raad

De raadsvergadering van 16 juni kende veel hamerstukken en een enkel bespreekstuk. De hoofdmoot bestond uit begrotingen van gemeenschappelijke regelingen, een verordening voor studietoeslag, de huisvestingsverordening en een verzoek om een corporatie op te richten door de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG).

Al in het begin van de avond bracht de VVD een motie in stemming om een leidraad te laten maken om begrotingen en jaarstukken van onze gemeenschappelijke regelingen te lezen. (Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingsverbanden met andere gemeenten en/of provincie en waterschap.) Het idee was dat de auditcommissie die zou opstellen.
Wij hebben dat aangevuld met een verzoek om ook aandacht te hebben voor prestatievoortgang, sturing op kwaliteit. De motie werd aangenomen, onze aanpassing haalde het niet, maar we hebben het wel op de agenda gezet!

Ook bij het bespreken van het plan om een coöperatie op te richten door de RDOG bracht de PvdA onder de aandacht dat je juist vóóraf goed moet nadenken wat je aan zo’n nieuwe organisatie opdraagt. Wij vonden de doelstelling veel te ruim geformuleerd. De coöperatie zou ongeveer alles mogen doen wat ook maar enigszins in verband staat met het ontwikkelen, aanschaffen en beheren van een ICT-systeem, in de ruimste zin van het woord. En waarbij ook financiering in andere organisaties mogelijk was. Te ruim dus. Wij wilden dat in de zienswijze aan de RDOG laten weten en hebben dat geformuleerd in een amendement. Ook omdat volgens ons de raad geen invloed heeft op de coöperatie.
Na de nodige discussie in de raad bezwoer wethouder Pieter Neven de raad dat de directie van de nieuwe coöperatie alleen binnen mandaat van het algemeen bestuur mag handelen. En dat is nu heel specifiek omschreven: de aanschaf van een digitaal cliëntsysteem. In samenspraak met de SGP hebben we vervolgens ons amendement aangepast waarna het bijna unaniem is aangenomen.
Voor ons had het nog verder mogen reiken. Maar we hebben het op de agenda gezet en blijven nadenken hoe we greep op onze partners krijgen.

Verder was nog aan de orde de verordening studietoeslag, waarbij de PvdA met een amendement wilde proberen de toeslag te baseren op het minimumloon, en niet op het minimum jeugdloon wat nu gebruikt wordt. We wilden daarbij aansluiten bij de opvatting dat onderscheid daartussen achterhaald is. Helaas kregen we hiervoor geen steun.

Agenda en stukken van de raadsvergadering van 16 juni 2015

Marije Willems

Marije Willems

Marije Willems (17 juli 1969) is onze fractievoorzitter. Zij woont in Schoonhoven.

Meer over Marije Willems