Door Redactie op 11 mei 2016

Vervoer over water speerpunt voor gemeente Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard zet de komende jaren in op vervoer over water om mens en materiaal te verplaatsen. Met name de route over de Lek tussen Schoonhoven en Ridderkerk is in beeld bij gemeente en provincie. De Hollandsche IJssel is geen onderwerp van gesprek.

Dat blijkt uit het concept van het Regionaal Verkeers- en vervoersplan (RVVP), dat de komende jaren verder wordt uitgediept. Het is tot op heden een ‘doorkijk’ waarin de bestuurlijke blik is gericht op het jaar 2025 met een mogelijke verlenging tot 2030. Feit is dat de Algerabrug in Krimpen aan den IJssel, de belangrijkste verbinding tussen de Krimpenerwaard en Rotterdam, de toeloop van verkeer niet of nauwelijks aan kan.

“Die situatie wordt er in de toekomst bepaald niet beter op”, gaf wethouder Pieter Neven dinsdagavond aan in de commissie. “De provincie ziet dat ook in. Daarbij wordt nadrukkelijk de voorkeur gegeven aan alternatieven, zoals vervoer over de Lek. De Hollandsche IJssel is geen onderwerp van gesprek.”

Dat laatste zinde een aantal politieke vertegenwoordigers niet. Marije Willems (PvdA) opperde dat het westelijk deel van de Krimpenerwaard toch al niet uitblinkt in vlot openbaar vervoer. “Een onderzoek naar verbeteringen is wenselijk. Arriva is daar reeds mee bezig.”

VVD’ er Ruud van der Wilt pleitte voor een tweede oeververbinding over de IJssel, maar daarvoor brengt de gemeente Krimpenerwaard volgens wethouder Neven te weinig gewicht in de schaal. “Als Rotterdam zich daar sterk voor maakt, is dat een andere zaak. Dan zal de provincie sneller actie ondernemen, maar je praat bij bruggen wel over investeringen van 200 miljoen euro. Deze discussie is volgens het RVVP pas in 2023 aan de orde. Wij zullen vooralsnog op bestaande en nieuwe verbindingen moeten richten.”

Daarbij zal de belangrijkste vraag door de directie van Waterbus moeten worden beantwoord: is een vervoersregeling over de Lek rendabel? Neven kon daar in de commissie geen zinnig woord over zeggen. “Praten we over woon-werkverkeer? Toerisme? Of combinaties van beide doelgroepen? Er zal nog heel wat water door de Lek moeten stromen, voordat we daarvoor uitsluitsel krijgen. In ieder geval juicht de provincie dit plan toe en dat is een belangrijke speler in de besluitvorming en uitvoering.”

(Bron: Het Kontakt, 11 mei 2016

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie