Door Redactie op 29 oktober 2015

‘Verzet tegen gasboring blijft nodig’

De gemeente Krimpenerwaard is er veel aan gelegen om het winnen van olie of gas in Haastrecht te voorkomen. In februari 2016 buigt de gemeenteraad zich over een ‘definitieve verklaring van geen bedenkingen’, om een vergunning voor een proefboring naar een mogelijk gasveld langs de Hoenkoopse Buurtweg te weigeren.

Dit naar aanleiding van een zienswijze die energiemaatschappij Vermilion Energy heeft ingediend.

De gemeente haalt juridisch alles uit de kast om deze zienswijze te weerleggen, “want we verwachten niet dat Vermilion Energy een weigering zal accepteren”, verduidelijkt wethouder Dilia Blok. “Het verzet tegen deze gasboring blijft nodig. Daarom bereiden we onze onderbouwing goed voor.”

In het dossier trekt de Krimpenerwaard op met Woerden en Bodegraven-Reeuwijk. Deze gemeenten verzetten zich tegen het plan van Vermilion Energy om in het Papekopveld olie of gas te winnen. Dit veld ligt op het grondgebied van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, maar het wingebied bevindt zich onder Woerden. Blok spreekt van een vergelijkbare situatie. “We hebben gezamenlijke belangen en het is daarom goed om samen te werken, om elkaars expertise ten volle te benutten.”

Op initiatief van Woerden vond er onlangs een bijeenkomst plaats waar bestuurders van diverse overheden met elkaar spraken over de ontwikkelingen rondom olie- en gaswinning in het kwetsbare veenweidegebied. Dit naar aanleiding van de gebeurtenissen in Groningen en het kritische rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid dat daarover verscheen. Ook de gemeente Krimpenerwaard was vertegenwoordigd.

(Bron: Het Kontakt, 29 oktober 2015

Eerdere berichten over dit onderwerp: 
PvdA wil duidelijkheid van minister Kamp over gasboring bij Haastrecht (12 juli 2015)
Weigeren vergunning voor gasboring nu formeel (23 april 2015)
Ook Krimpenerwaard zegt ‘nee’ tegen gasboring bij Haastrecht (19 februari 2015)
Raad Vlist unaniem tegen gasboring (17 december 2014) 
Politiek Vlist alsnog tegen proefboring gas Haastrecht (3 december 2014)
PvdA tegen proefboring naar gas in Vlist (16 juli 2014)
PvdA ongerust over proefboring naar aardgas in Haastrecht (6 mei 2014)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie