Door Rob Geleijnse op 7 juli 2015

Voor een sociaal Krimpenerwaard

De PvdA staat nog altijd voor een sociale gemeente Krimpenerwaard, waar je betaalbaar moet kunnen wonen en waar wordt gewerkt aan werk en aan zorg op maat. Dat stelt de PvdA in reactie op de begroting 2015-2018 die de gemeenteraad woensdag 8 juli behandelt.

De vergadering waarin de raad onder meer de begroting en het collegewerkprogramma bespreekt, begint woensdag al om 15.30 uur met de algemene beschouwingen van de politieke partijen. Een samenvatting daarvan staat vandaag in Het Kontakt. Hieronder die van de PvdA.

Voor een sociaal Krimpenerwaard

De PvdA staat voor een sociaal Krimpenerwaard. Dat betekent dat wij onze zwembaden en bibliotheken open willen houden. Dat je hier betaalbaar moet kunnen wonen. We werken aan werk en zorg moet op maat. Dat zijn de punten waar wij tijdens de verkiezingen voor stonden en daar staan wij nog steeds voor.

Het college heeft een uitstel-begroting en een uitstel-collegeprogramma gepresenteerd. Het college onderzoekt veel, maar harde politieke keuzes worden nog altijd niet gemaakt en dat zorgt voor onduidelijkheid bij de inwoners. De PvdA eist duidelijke keuzes.

Wij willen dat het college extra aandacht heeft voor starters op de woningmarkt, gezinnen met een krappe beurs en het zoveel mogelijk bouwen van levensloopbestendige woningen. Meer industrieterreinen zijn niet aan de orde, als er nog ruimte is op de bestaande terreinen.

De PvdA vraagt het college ook om maximale ondersteuning aan mensen in een kwetsbare situatie. Wij willen dat de gemeente opkomt voor de juiste zorg dicht bij onze inwoners, een servicegerichte benadering ook als het om uitkeringen of schulden gaat en een sluitend netwerk zodat eenzaamheid wordt tegengegaan. Ondersteuning gaat om mensen die zorg op maat verdienen.

Wie werkloos wordt, moet zo snel mogelijk begeleid worden naar een nieuwe baan. Daarom zijn we blij dat er in het collegeprogramma veel plaats is ingeruimd voor aanpak van jeugdwerkloosheid. Op aandringen van de PvdA.

U mag van de PvdA verwachten dat we ook komend jaar strijden voor een Krimpenerwaard waar het goed wonen en werken is. Voor iedereen.

Rob Geleijnse, fractievoorzitter

fractie545

Woensdag reageert de fractie op de plannen van het college. Vlnr Gerjo Goudriaan, Rob Geleijnse en Marije Willems.

Rob Geleijnse

Rob Geleijnse

Rob Geleijnse (19 februari 1980) is lid van het afdelingsbestuur. Hij woont in Lekkerkerk.

Meer over Rob Geleijnse