Door Redactie op 10 januari 2016

Voorlichtingsavonden over versterking IJsseldijk

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdt in februari informatiebijeenkomsten over de versterking van de IJsseldijk. Het project, Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK), is grootschalig en ingrijpend voor inwoners en bedrijven van Ouderkerk aan den IJssel, Lageweg, IJssellaan en Gouderak.

Hoewel het nog een jaar of zes duurt voor daadwerkelijk met de werkzaamheden wordt begonnen, wordt nu al gewerkt aan het vormen van een gedetailleerd beeld van de situatie en het bedenken van mogelijke oplossingsrichtingen. Het hoogheemraadschap, verantwoordelijk voor het onderhoud en het op sterkte houden van de rivierdijk, wil aan hand van gesprekken met de omgeving en diverse onderzoeken over zaken als bereikbaarheid, natuurwaarden en technische (on)mogelijkheden op zoek naar de best passende oplossing voor verbetering van de dijk. Dit zogenaamde ‘voorkeursalternatief’ wordt eind 2018 vastgesteld.
In de volgende fase, de planvormingsfase die ook ongeveer drie jaar in beslag neemt, worden de vergunningen en het projectplan Waterwet opgesteld. Dan kunnen bewoners ook hun zienswijzen en bezwaren kenbaar maken. Pas daarna wordt gestart met de uitvoering; dan zijn we ruim zes jaar verder. In al deze fases wil het hoogheemraadschap de bewoners en bedrijven aan de dijk betrekken bij de stappen die worden gezet. ‘Het is een lang proces dat we zorgvuldig met de omgeving in afstemming willen doen’, aldus het schap.

Aan dit alles gaat een uitgebreide voorlichtings- en informatiecampagne vooraf die in februari begint met bijeenkomsten in Krimpen aan den IJssel (2 februari), Gouderak (4 februari), Lageweg (9 februari) en Ouderkerk aan den IJssel (11 februari). Meer informatie hierover vind je in onze agenda.

De dijk bij Gouderak.

De dijk bij Gouderak.

Projectpagina Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)

Lees ook het AD-artikel ‘Dijkhuisjes wil je niet slopen‘ van 2 december 2015

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie