6 november 2014

Wat beloven de partijen? Lijst 2: de PvdA

Op woensdag 19 november wordt er gestemd voor de nieuwe fusiegemeente Krimpenerwaard. De inwoners gaan dan naar de stembus. Aan de verkiezingen doen 9 partijen mee; waar staan zij voor? Omroep West stelt de partijen voor aan de hand van vijf vragen. Lijst 2: PvdA.

OmrWestRobG545

Rob Geleijnse, lijsttrekker PvdA Krimpenerwaard


Waar staat uw partij voor en wat wilt u de komende jaren bereiken?

De PvdA benut de nieuwe kansen van de gemeente en maakt voor de komende jaren sociale en duurzame keuzes. Armoedebestrijding, goede gezondheidszorg, betaalbare woningen, werk voor een eerlijk loon en betaalbare voorzieningen voor iedereen, voor alle kernen. Dat zijn onze prioriteiten.
Want in een rijke polder hoort geen plek te zijn voor armoede, tekortschietende zorg, kinderen die sport niet kunnen betalen, eenzame ouderen en te dure woningen.

Wat is voor uw partij het belangrijkste verkiezingsthema?

De PvdA is een veelzijdige partij met een veelzijdig programma. Wij pikken er niet één verkiezingsthema uit, maar gaan voor een Krimpenerwaard waar het goed wonen, werken en leven is. Voor iedereen. Juist daarom is het belangrijk dat inwoners via dorpsberaden weer iets te zeggen krijgen over hun buurt. Zij bepalen uiteindelijk wat écht belangrijk is.

Moet elke kern zoveel mogelijk eigen voorzieningen (basisscholen, zwembaden, bibliotheken enz.) houden of is dat niet noodzakelijk?

De basisscholen, zwembaden en bibliotheken die er nu zijn moeten op zijn minst overeind blijven en als het even kan zelfs worden versterkt. De PvdA blijft investeren in veelgebruikte faciliteiten, zodat deze behouden kunnen blijven. Ze gaan uiteraard wel met de tijd mee en werken zoveel mogelijk samen. Een nieuwe gemeente is geen excuus voor bezuinigen op voorzieningen.

Mogen er in de Krimpenerwaard nieuwe bedrijventerreinen komen of niet?

De PvdA wil de Krimpenerwaard open en groen houden. Daarom zijn we niet voor het aanleggen en uitbreiden van bedrijventerreinen. Als er een vraag is naar ruimte voor bedrijven, dan gebruiken we eerst de al bestaande ruimte optimaal door herstructurering en het hergebruik van leegstaande panden.

Hoe moet de gemeente de nieuwe zorgtaken per 1 januari 2015 gaan uitvoeren?

De PvdA strijdt voor voldoende wijkzorg zodat je vader, je moeder, je oma of opa, niet naar Rotterdam of Gouda moet als het thuis niet meer gaat. Via sociale wijkteams en de wijkverpleegkundige wordt niet meer gekeken naar waar iemand recht op heeft, maar wat nódig is om volwaardig mee te kunnen doen.
In de Krimpenerwaard moeten voldoende mogelijkheden zijn voor mensen die dagbesteding nodig hebben. Zorg is áltijd in de buurt.

Bron: Omroep West, 4 november 2014