Door Redactie op 3 april 2017

‘Zorgvuldig omgaan met het donker’

De PvdA wil dat de gemeente Krimpenerwaard zorgvuldig omgaat met ‘donkerte’.  Nachtelijk kunstlicht is schadelijk voor planten en dieren en is vaak een onnodige belasting van het milieu.

De fractie van de PvdA zal de gemeenteraad dinsdag met een motie oproepen de ‘waarde van donkerte’ mee te nemen bij de vormgeving en uitvoering van het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan (RVVP). Volgens fractievoorzitter Marije Willems kan de uitvoering van het plan leiden tot intensivering van de verlichting in de regio. Planten en dieren hebben daar last van: het verstoort het bioritme, het desoriënteert en het trekt dieren aan (met soms dodelijke afloop). Bovendien verbruikt de verlichting energie en vormt daarmee een extra belasting voor het milieu.

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie