Door Redactie op 9 mei 2016

Wenselijkheid veer Gouderak-Moordrecht staat voor Zuidplas niet ter discussie

De wenselijkheid van een veerdienst tussen Gouderak en Moordrecht staat voor het gemeentebestuur van Zuidplas niet ter discussie. Dat schrijven B en W van onze buurgemeente in antwoord op raadsvragen.

Het is daarom nog maar de vraag of een quickscan naar de negatieve effecten van de detailhandel in Moordrecht, waar het CDA om had gevraagd, nodig is, stelt het college van Zuidplas in zijn brief. Uit een ‘korte navraag’ is het college al gebleken dat niet alleen het zwembad in Gouderak, maar ook Moordrechtse ondernemers zullen lijden onder een eventueel wegvallen van het veer.

Op de vraag of Zuidplas wil onderzoeken of het wel echt de marktomstandigheden zijn die de exploitatie van het veer onder druk zetten, antwoordt het college dat de voormalige gemeente Ouderkerk dat onderzoek in 2014 al heeft gedaan. ‘Gekeken moet worden hoe de nieuwe gemeente Krimpenerwaard dit onderzoek om gaat zetten in actie.’

B en W van Zuidplas ondersteunen de gemeente Krimpenerwaard  bij haar pogingen om te komen tot een gezonde exploitatie van de veerdienst Gouderak-Moordrecht. ‘De gemeente Krimpenerwaard is nog niet zo ver dat wordt nagedacht over alternatieve financieringsvormen.’ In komende overleggen met Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland wil Zuidplas de suggestie om een fiets/voetveer met behulp van crowdfunding in stand te houden, meenemen.
Zuidplas wijst erop dat de veerrechten berusten bij de gemeente Krimpenerwaard en dat die gemeente daarom een besluit over de exploitatie zal moeten nemen.

Lees ook:
Extra onderzoek naar voortbestaan overbodig (AD Rotterdam Oost, 11 mei 2016)
Deze maand duidelijkheid over pontje (AD Gouda, 11 mei 2016)

Eerdere berichten over dit onderwerp:
Veerpont Gouderak-Moordrecht langer in de vaart (29 april 2016)
PvdA en CDA: structureel perspectief voor veer Gouderak-Moordrecht (28 april 2016)
Veerdienst Gouderak stopt 1 mei, PvdA roept college op matje (25 april 2016)
Moet de veerverbinding Gouderak-Moordrecht blijven? PvdA zegt ja, VVD zegt nee (4 november 2014)
Reddingsplan voor veerpont Gouderak? (13 juli 2014)
College moet huiswerk veerdienst Gouderak overdoen (16 mei 2014)
Vier toekomstscenario’s voor veerdienst Gouderak-Moordrecht (9 mei 2014)
Raad vindt motie over veer Gouderak ‘sympathiek’, maar steunt haar niet (7 februari 2014)
‘Onderzoek mogelijkheden om veerdienst te behouden’ (5 februari 2014)
‘Continuïteit veerdienst Gouderak-Moordrecht garanderen’ (17 januari 2014)
‘Pontje’ verdient steun van de gemeente (14 januari 2014)
Veerdienst nog niet uit de problemen (9 januari 2014)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie