Wonen

We werken aan goede en voldoende woningen voor starters. Door hen in het gebied te houden leggen we een basis voor het bereikbaar en in stand houden van voorzieningen.

Ons standpunt

Betaalbare woningen in de huursector en sociale koopwoningen blijven nodig om leegloop van de woonkernen tegen te gaan. Slopen van goedkope woningen om plaats te maken voor duurdere is voor ons niet aan de orde. Zij moeten behouden blijven om de betaalbare woningvoorraad op peil te houden. Een goede balans tussen dorpsvernieuwing en behoud van het oude is belangrijk, maar die mag niet leiden tot verwaarlozing van de woningvoorraad. Waar nodig vindt renovatie plaats.

We staan voor aanpasbare woningen voor senioren, en voor voldoende hulp en steun in en bij de woningen. Dat willen we omdat je daarmee zorgt voor het zo lang mogelijk zelf en zelfstandig wonen – in de eigen omgeving en bij de eigen netwerken.

Zowel voor lagere als voor hogere inkomens is er in de nieuwe gemeente een breed woningaanbod.

De PvdA hecht aan een goede samenwerking met de woningcorporaties en zal die ook actief bij haar politieke activiteiten betrekken.

Het aantal sociale huurwoningen (sociaal goedkoop, betaalbaar en bereikbaar) mag niet verder afnemen. Vooral de woningen in de goedkoopste categorie sociale huurwoningen (in 2014 tot 386 euro per maand) vragen om behoud. In het verzorgingsgebied van QuaWonen zijn dat er nu nog maar circa 270.
Wie in aanmerking wil komen voor een huurwoning heeft recht op een berekening vooraf van huurprijs en huurtoeslag, zodat hij of zij precies weet wat de netto kosten zijn.

Nieuwsberichten over Wonen

Strategische visie vraagt om zorgvuldige afwegingen

door Cees van der Graaf op 23 juni 2017

De strategische visie die onder leiding van Riek Bakker tot stand is gekomen geeft op hoofdlijnen een goed beeld van wat speelt aan wensen, kansen en bedreigingen in de Krimpenerwaard. Naast gesprekken met verschillende overheden is er ook veel gesproken met een grote groep actieve inwoners, het bedrijfsleven, boeren en maatschappelijke organisaties.

lees verder »

PvdA stelt vragen over problemen bij Woningstichting Gouderak

door Redactie op 22 maart 2017

(Update) Woningstichting Gouderak (WSG) is onder verscherpt toezicht gesteld door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Autoriteit ziet tekortkomingen in de governance en risico’s vanuit het zorgvastgoed dat de stichting bezit. De PvdA heeft vragen gesteld aan het college van B en W.

lees verder »

PvdA wil actie voor Somalisch gezin Gouderak

door Redactie op 22 november 2016

PvdA-fractievoorzitter Marije Willems heeft burgemeester Roel Cazemier vragen gesteld over de intimidatie van een Somalisch gezin in Gouderak. Onbekenden hebben daar al diverse keren de ruiten ingegooid.

lees verder »

Heel Holland zakt

door Redactie op 29 juni 2016

Heel Holland zakt. Dat is de kop boven een groot artikel in het PvdA-blad Lokaal Bestuur. Aan het woord komen de Goudse wethouders Rogier Tetteroo (PvdA) en Hilde Niezen (GroenLinks) die stellen dat er echt iets moet gebeuren aan de problematiek van de slappe bodem die ook in Krimpenerwaard speelt.

lees verder »

PvdA bezorgd over tekort aan betaalbare huurwoningen

door Redactie op 31 mei 2016

Raadslid Gerjo Goudriaan van de PvdA Krimpenerwaard maakt zich ernstig zorgen over het tekort aan betaalbare huurwoningen. Zij heeft het college van B en W gevraagd hoe het staat met een woonvisie voor de gemeente.

lees verder »

‘Sloopplan Kerkweg mag niet leiden tot minder betaalbare woningen’

door Redactie op 15 februari 2016

De PvdA wil dat de sloop van 44 woningen aan de Kerkweg in Lekkerkerk niet leidt tot een afname van de voorraad zeer betaalbare huurwoningen. PvdA-raadslid Gerjo Goudriaan vraagt het college van B en W van Krimpenerwaard hierover afspraken te maken met woningcorporatie QuaWonen.

lees verder »

Zorgen PvdA: huren Kerkweg Lekkerkerk zullen hoger zijn na nieuwbouw

door Redactie op 27 januari 2016

44 woningen aan de Kerkweg in Lekkerkerk moeten worden gesloopt. De houten funderingspalen zijn te zeer aangetast doordat het grondwaterpeil is gezakt en de paalkoppen droog zijn komen te staan. De PvdA heeft woningcorporatie QuaWonen laten weten grote zorgen te hebben.

lees verder »

Welkom voor nieuwe Nederlanders

door Redactie op 6 oktober 2015

Deze week werd in de gemeente Krimpenerwaard een naturalisatieceremonie gehouden. Tijdens de naturalisatieceremonie werden 10 nieuwe Nederlanders door burgemeester Tjerk Bruinsma welkom geheten.

lees verder »

Reconstructie Gouderak Oost half miljoen duurder

door Redactie op 28 september 2015

De reconstructie van de wijk Oost in Gouderak kost 520.000 euro meer dan begroot. Dat heeft het college van Krimpenerwaard laten weten in antwoord op vragen van de PvdA.

lees verder »

Reconstructie Gouderakse wijk pakt veel duurder uit

door Redactie op 24 juli 2015

De reconstructie van de wijk Gouderak Oost pakt ruim 6 ton duurder uit dan het bedrag waarvoor de voormalige gemeente Ouderkerk het werk had aanbesteed. Liet het college van B en W van Krimpenerwaard eerder al weten dat het werk 7% meer zou kosten, deze week is die raming naar boven bijgesteld naar 15%.

lees verder »

Zeven villa’s op verpauperde locatie aan Middelblok Gouderak

door Redactie op 21 juli 2015

De verpauperde toestand van de locatie Middelblok 20-24 in Gouderak is de PvdA al heel lang een doorn in het oog. Maar er is licht aan het eind van de tunnel: de gemeente Krimpenerwaard werkt mee aan de bouw van zeven vrijstaande villa’s en een recreatievoorziening.

lees verder »

Eerste paal woningbouwproject Ouderkerk aan den IJssel

door Redactie op 16 juli 2015

In Ouderkerk aan den IJssel is met het slaan van de eerste paal een begin gemaakt met het nieuwbouwproject van woningbouwstichting Samenwerking. Het project omvat zestien appartementen aan de Burgemeester Neetstraat en zes eengezinswoningen aan de Burgemeesters Van Waningstraat.

lees verder »

De ruimte is van ons allemaal…

door Bas Noorlander op 7 juni 2015

Woensdagavond 3 juni had de gemeenteraad van Krimpenerwaard voor commissie en raad een thema-avond georganiseerd over wetten/instrumentarium/regels die te maken hebben met de ruimtelijke ordening en het bouwen. De kritische PvdA-fractie had in de commissievergadering van april om deze avond gevraagd.

lees verder »

Ruimte voor nieuwe woningen

20 februari 2015

De oude Koningin Wilhelminaschool aan de Burg. Neetstraat in Ouderkerk aan den IJssel is onder de slopershamer verdwenen. De nieuwe school is deze week officieel geopend en op de plek van de oude worden straks woningen gebouwd.

lees verder »

Bouwput Gouderak

20 januari 2015

Gouderak is weer een grote bouwput. Op twee plaatsen in het dorp vinden flinke werkzaamheden plaats. In Gouderak Oost zijn veel voortuinen leeggehaald als voorbereidend werk op de ophoging en herinrichting van de straten, aan de J.G. Staringhlaan is begonnen met de realisering van het nieuwbouwproject NieuwStaringh.

lees verder »