Wonen

We werken aan goede en voldoende woningen voor starters. Door hen in het gebied te houden leggen we een basis voor het bereikbaar en in stand houden van voorzieningen.

Betaalbare woningen in de huursector en sociale koopwoningen blijven nodig om leegloop van de woonkernen tegen te gaan. Slopen van goedkope woningen om plaats te maken voor duurdere is voor ons niet aan de orde. Zij moeten behouden blijven om de betaalbare woningvoorraad op peil te houden. Een goede balans tussen dorpsvernieuwing en behoud van het oude is belangrijk, maar die mag niet leiden tot verwaarlozing van de woningvoorraad. Waar nodig vindt renovatie plaats.

We staan voor aanpasbare woningen voor senioren, en voor voldoende hulp en steun in en bij de woningen. Dat willen we omdat je daarmee zorgt voor het zo lang mogelijk zelf en zelfstandig wonen – in de eigen omgeving en bij de eigen netwerken.

Zowel voor lagere als voor hogere inkomens is er in de nieuwe gemeente een breed woningaanbod.

De PvdA hecht aan een goede samenwerking met de woningcorporaties en zal die ook actief bij haar politieke activiteiten betrekken.

Het aantal sociale huurwoningen (sociaal goedkoop, betaalbaar en bereikbaar) mag niet verder afnemen. Vooral de woningen in de goedkoopste categorie sociale huurwoningen (in 2014 tot 386 euro per maand) vragen om behoud. In het verzorgingsgebied van QuaWonen zijn dat er nu nog maar circa 270.
Wie in aanmerking wil komen voor een huurwoning heeft recht op een berekening vooraf van huurprijs en huurtoeslag, zodat hij of zij precies weet wat de netto kosten zijn.