Bibliotheek en cultuur

De PvdA hecht aan cultuur en zeer aan het behoud van de bibliotheek. Maar dan wel een bibliotheek die met de tijd meegaat. De bibliotheek wordt een ontmoetingsplek waar nieuwe media, geschiedenis, cultuur en kunst, ontdekkingstochten en integratie samenkomen. De bibliotheek heeft de functie van marktplaats waar actief burgerschap wordt bevorderd.

Waar mogelijk ondersteunt de gemeente op actieve wijze culturele activiteiten en initiatieven.

Een sterke lokale omroep is een algemeen belang. De lokale omroep moet professioneel en multimediaal zijn (radio, tv, internet) en zich spiegelen aan en laten inspireren door goede praktijkvoorbeelden. De gemeenteraads-vergaderingen zijn via internet of televisie te volgen.

De PvdA wil behoud en ondersteuning van de aanwezige musea. Wij staan voor een versterking van het image van Schoonhoven als zilverstad, handhaving en uitbreiding van beschermde stads- en dorpsgezichten, behoud en aanwijzing van gemeentelijke monumenten.

Cultuur moet voor lastiger te bereiken doelgroepen toegankelijker worden gemaakt. Daarom willen wij het werk van culturele instellingen en verenigingen faciliteren.