Dienstverlening

In ieder geval in de grotere kernen komt een breed ‘loket’ met allround medewerkers die snel en vraaggericht kunnen handelen.

De loketten hebben verschillende openingstijden (ook ’s avonds), zodat inwoners altijd ergens in de gemeente terechtkunnen. Waar en wanneer dat nodig is gaat de gemeente naar de inwoners toe.

Door de inzet van ICT kunnen inwoners maximaal worden bediend. Voor inwoners die persoonlijk contact willen, moet die mogelijkheid blijven bestaan.