Duurzaamheid, milieu en energie

Het is vanzelfsprekend dat voor de PvdA duurzaam bouwen, duurzaam gebruik van materialen, duurzaam inkopen en efficiënt en zuinig energiegebruik altijd leidend zal zijn in ons politieke werk.

Ons standpunt

Wanneer blijkt dat de Krimpenerwaard een geschikt gebied is voor het plaatsen van zonnepanelen, dan staan wij daar niet bij voorbaat afwijzend tegenover. We gaan actief zoeken naar plaatsen waar de opwekking van duurzame energie mogelijk is.

Boren naar fossiele grondstoffen is voor de PvdA geen duurzame investering. Proefboringen naar aardgas bij Haastrecht wijzen wij daarom af.

Het is onze ambitie dat de gemeente Krimpenerwaard zich ontwikkelt tot een van de vijftig duurzaamste gemeenten van Nederland. Dat willen we bereiken door onder meer het verstrekken van duurzaamheidsleningen voor zonnepanelen en isolatie. We ontwikkelen een actieplan om onze gemeentelijke gebouwen energiezuiniger te maken en we investeren in oplaadpalen voor elektrische auto’s. Daarnaast stellen we hoge eisen aan de duurzaamheid van nieuw te bouwen wijken.

De vervuiler betaalt. Daarom zijn wij voorstander van gedifferentieerde afvaltarieven in alle kernen, in combinatie met het geven van voorlichting over duurzaamheid en beperking van energiegebruik.

Nieuwsberichten over Duurzaamheid, milieu en energie

PvdA: Aandelen Eneco niet verkopen

door Redactie op 31 augustus 2017

De gemeenteraad van Krimpenerwaard moet de verleiding van het grote geld weerstaan en de aandelen van Eneco niet verkopen. Om écht te kunnen werken aan een duurzame toekomst is het noodzakelijk om als overheid aan het roer te zitten, vindt de PvdA.

lees verder »

RIVM: Concentraties GenX in drinkwater blijven onder richtwaarden

door Redactie op 4 augustus 2017

De concentratie FRD-903 – een stof die wordt gebruikt bij GenX technologie – in drinkwater overschrijdt de richtwaarden in de toekomst – en bij de huidige emissie – niet. Dat blijkt uit een risicoschatting van het RIVM op basis van berekeningen van het drinkwaterbedrijf Oasen.

lees verder »

Rechter: Krimpenerwaard mocht proefboring naar aardgas weigeren

door Redactie op 3 mei 2017

De gemeente Krimpenerwaard heeft geen fout gemaakt bij het weigeren van een vergunning voor een proefboring naar aardgas. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De PvdA is blij met deze duidelijke uitspraak.

lees verder »

‘Zorgvuldig omgaan met het donker’

door Redactie op 3 april 2017

De PvdA wil dat de gemeente Krimpenerwaard zorgvuldig omgaat met ‘donkerte’.  Nachtelijk kunstlicht is schadelijk voor planten en dieren en is vaak een onnodige belasting van het milieu.

lees verder »

Krimpenerwaard gaat aardgasvrij bouwen

door Redactie op 28 oktober 2016

77 gemeenten, waaronder Krimpenerwaard, hebben op de Klimaattop in Rotterdam hun handtekening gezet onder een manifest waarin zij verklaren werk te maken van een overgang naar een aardgasvrije woonomgeving. Zij gaan aan de slag om de komende decennia in bestaande wijken het aardgas te vervangen door een duurzaam alternatief.

lees verder »

Blipverts in alle kernen

door Redactie op 4 maart 2016

Op 17 locaties in de gemeente Krimpenerwaard zijn de afgelopen weken blipverts geplaatst. In elke kern staat nu ten minste één blipvert. De blipvert is een inzamelstation met zeven compartimenten voor het inzamelen van klein chemisch afval en andere recyclebare kleine producten.

lees verder »

Krimpenerwaard doet mee aan project ‘100% afvalvrij’

door Redactie op 29 januari 2016

Honderd gezinnen, honderd dagen, honderd procent afvalvrij. Dat is de essentie van het project 100-100-100, dat Cyclus in haar regio gaat uitvoeren. Elf gemeenten, waaronder Krimpenerwaard, doen mee aan dit project waarin afvalpreventie centraal staat.

lees verder »

‘Blipverts’ in alle kernen

door Redactie op 14 januari 2016

In alle kernen van de gemeente Krimpenerwaard komen zogenaamde Blipvert inzamelstations voor kleine recyclebare voorwerpen, zoals batterijen en cartridges. Dat heeft het college van B en W aangekondigd.

lees verder »

Uit de commissie: Algerabrug, weidevogels en restafval

door Bas Noorlander op 2 december 2015

De PvdA heeft in de commissievergadering wethouder Pieter Neven gevraagd wat de overwegingen zijn geweest om de Algerabrug in 2016 een week af te sluiten, van 25 tot 31 juli. De wethouder liet weten dat buurgemeente Krimpen aan den IJssel hierover niet met hem heeft gesproken. Hij gaat nu zelf contact opnemen met Krimpen.

lees verder »

Spectaculaire resultaten eerste halfjaar diftar Schoonhoven

door Redactie op 12 november 2015

In Schoonhoven is in het eerste halfjaar van 2015 de hoeveelheid restafval met 44% gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2014. In de eerste 6 maanden van 2015 gooiden de Schoonhovenaren in totaal 59,5 kg restafval per inwoner weg, dat was in de eerste helft van 2014 nog 106,9 kg.

lees verder »

‘Verzet tegen gasboring blijft nodig’

door Redactie op 29 oktober 2015

De gemeente Krimpenerwaard is er veel aan gelegen om het winnen van olie of gas in Haastrecht te voorkomen. In februari 2016 buigt de gemeenteraad zich over een ‘definitieve verklaring van geen bedenkingen’, om een vergunning voor een proefboring naar een mogelijk gasveld langs de Hoenkoopse Buurtweg te weigeren.

lees verder »

Sanering Geitenwei duurde twee keer langer dan verwacht

door Redactie op 30 september 2015

De sanering van de Geitenwei in Gouderak is waarschijnlijk half oktober klaar. Dat heeft wethouder Pieter Neven in de commissievergadering geantwoord op een vraag van de PvdA. Eerder ging het college er nog vanuit dat het werk voor de zomer zou zijn afgerond.

lees verder »

Korte ketens: voedselproductie dicht bij de stad

door Redactie op 19 augustus 2015

De gemeente Krimpenerwaard is een van de organisatoren van de masterclass ‘Korte ketens’. Deze masterclass is vooral bedoeld voor producenten van primaire producten uit de omgeving van Rotterdam – zoals de agrariërs in de Krimpenerwaard -, die zich directer op de stedelijke consumenten ondernemer willen richten.

lees verder »

‘Bekijk het eens vanuit vogelperspectief’

door Redactie op 4 augustus 2015

‘Bekijk het eens vanuit vogelperspectief’. Dat was de kop boven een artikel van de Dierenbescherming over het belang van duurzame melkveehouderij, onlangs in dagblad Trouw. Een mooie boodschap voor de Krimpenerwaard.

lees verder »

Advies: Gemeenteraad moet milieueffectrapport aanvullen

door Redactie op 29 juli 2015

Als alle ontwikkelingen die het nieuwe bestemmingsplan Landelijk gebied Vlist toelaat, ook daadwerkelijk plaatsvinden, dan kan dit negatief uitpakken voor Natura 2000-gebieden en gevolgen hebben voor de kwaliteit van de leefomgeving.

lees verder »

PvdA wil duidelijkheid van minister Kamp over gasboring bij Haastrecht

door Redactie op 12 juli 2015

Is met het besluit van EZ-minister Henk Kamp om de komende vijf jaar niet te boren naar schaliegas, ook de boring naar (schalie)gas bij Haastrecht definitief van de baan? Dat wil de PvdA graag weten. Commissielid Bas Noorlander heeft het college verzocht deze vraag bij de minister neer te leggen.

lees verder »

Nú werk maken van duurzame energie

door Bas Noorlander op 8 juni 2015

Tijdens het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Apeldoorn stemde vorige week 73 procent van de gemeenten voor een motie (ingediend door de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder) die zich uitspreekt tegen proefboringen naar en de winning van schaliegas in Nederlandse gemeenten. Dit is een enorme opsteker voor de gemeente Krimpenerwaard.

lees verder »

Weigeren vergunning voor gasboring nu formeel

door Redactie op 23 april 2015

De weigering van de gemeente Krimpenerwaard om geen vergunning te verlenen voor een proefboring naar aardgas bij Haastrecht is deze week groot nieuws in de regionale pers, maar dit besluit is bijna drie maanden geleden al genomen.

lees verder »

Uit Gouderakse Geitenwei blijft viezigheid lekken

door Redactie op 10 april 2015

Uit het talud van de Geitenwei in Gouderak loopt verontreinigd water weg. Na onderzoek van de oorzaak van de uittreding van het verontreinigde water is besloten over te gaan tot definitieve herstelmaatregelen. De omgevingsdienst Midden-Holland heeft in februari 2015 ingestemd met een wijziging op het saneringsplan.

lees verder »

Geef steun aan het Natuurmanifest!

door Redactie op 25 februari 2015

De afdeling Krimpenerwaard van de PvdA staat achter het Natuurmanifest van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. Wij roepen iedereen op de petitie te ondertekenen. Het kan nog tot 1 maart!

lees verder »