Duurzaamheid, milieu en energie

Het is vanzelfsprekend dat voor de PvdA duurzaam bouwen, duurzaam gebruik van materialen, duurzaam inkopen en efficiënt en zuinig energiegebruik altijd leidend zal zijn in ons politieke werk.

Wanneer blijkt dat de Krimpenerwaard een geschikt gebied is voor het plaatsen van zonnepanelen, dan staan wij daar niet bij voorbaat afwijzend tegenover. We gaan actief zoeken naar plaatsen waar de opwekking van duurzame energie mogelijk is.

Boren naar fossiele grondstoffen is voor de PvdA geen duurzame investering. Proefboringen naar aardgas bij Haastrecht wijzen wij daarom af.

Het is onze ambitie dat de gemeente Krimpenerwaard zich ontwikkelt tot een van de vijftig duurzaamste gemeenten van Nederland. Dat willen we bereiken door onder meer het verstrekken van duurzaamheidsleningen voor zonnepanelen en isolatie. We ontwikkelen een actieplan om onze gemeentelijke gebouwen energiezuiniger te maken en we investeren in oplaadpalen voor elektrische auto’s. Daarnaast stellen we hoge eisen aan de duurzaamheid van nieuw te bouwen wijken.

De vervuiler betaalt. Daarom zijn wij voorstander van gedifferentieerde afvaltarieven in alle kernen, in combinatie met het geven van voorlichting over duurzaamheid en beperking van energiegebruik.