Financiën

De PvdA Krimpenerwaard staat voor een behoedzaam, zorgvuldig en gezond financieel beleid. De lokale lastendruk in de nieuwe gemeente Krimpenerwaard zal, als het aan ons ligt, na harmonisatie, niet hoger zijn dan het gemiddelde van de vijf huidige gemeenten.

Ons standpunt

Ons uitgangspunt is beperking van de lokale belasting. Als in de toekomst deze belasting verhoogd dient te worden, dan zal er slechts sprake mogen zijn van maximaal het doorberekenen van het inflatiepercentage.
Dit geldt zowel voor de eigen gemeentebegroting als voor de begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen. Voor nieuwe uitgaven, investeringen en structurele verplichtingen geldt in beginsel dat deze worden gefinancierd uit de bestaande begroting. Bij het aangaan van nieuwe Gemeenschappelijke Regelingen zal er maximale aandacht zijn voor de financiële gevolgen hiervan, in het bijzonder bij uittreding.

Er moet kritisch worden gekeken of binnen de nieuwe gemeente en Gemeenschappelijke Regelingen geen taken dubbel worden uitgevoerd. Gelet hierop zal er dan ook sprake dienen te zijn van een terughoudend gemeentelijk personeelsbeleid.

In 2015 moet worden beslist welke gemeentelijke gebouwen en accommodaties – marktconform – kunnen worden afgestoten.

Nieuwsberichten over Financiën

Raad stort zorggeld in grote pot van de algemene reserve

door Redactie op 12 juli 2016

De PvdA is niet blij met het besluit van de gemeenteraad om het geld dat in 2015 over bleef in het sociaal domein, in de algemene reserve te storten. De PvdA wilde het geld besteden aan het verbeteren van de kwaliteit, innovatie en preventie binnen het sociaal domein.

lees verder »

PvdA bezorgd over mogelijke aantasting EHS

door Redactie op 21 juni 2016

Tijdens de commissievergadering van 15 juni heeft de PvdA-fractie haar zorg uitgesproken over het feit dat de grens van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) ter plaatse van het ontwerp-bestemmingsplan Middelblok 20-24 in Gouderak ingedeukt’ zou moeten worden.

lees verder »

‘Snel 663.000 euro nodig voor Cultuurhuis’

door Redactie op 5 mei 2016

Liquiditeitsproblemen van de Stichting Cultuurhuis nopen de gemeente Krimpenerwaard om snel met 663.000 euro over de brug te komen voor de afbouw en inrichting van het nieuwe pand. Dat stelt het college van B&W in een voorstel aan de raad.

lees verder »

‘Versobering gemeentelijke projecten niet uitgesloten’

door Redactie op 18 februari 2016

Met 53 miljoen euro voor 90 projecten moet je de budgetten scherp in de gaten houden. “Wat kan wel? En wat kan niet? Niet alle plannen kunnen in hun geheel worden uitgevoerd”, waarschuwde wethouder Ria Boere de commissieleden van de gemeente Krimpenerwaard.

lees verder »

Reconstructie Gouderak Oost half miljoen duurder

door Redactie op 28 september 2015

De reconstructie van de wijk Oost in Gouderak kost 520.000 euro meer dan begroot. Dat heeft het college van Krimpenerwaard laten weten in antwoord op vragen van de PvdA.

lees verder »

PvdA wil meer weten over financiële strop Gouderak Oost

door Redactie op 27 juli 2015

De PvdA in de gemeenteraad van Krimpenerwaard wil van het college van B en W meer duidelijkheid over de kostenoverschrijdingen bij de reconstructie van de wijk Gouderak Oost. Ook wil de PvdA weten hoe het college deze extra kosten denkt te financieren.

lees verder »

Reconstructie Gouderakse wijk pakt veel duurder uit

door Redactie op 24 juli 2015

De reconstructie van de wijk Gouderak Oost pakt ruim 6 ton duurder uit dan het bedrag waarvoor de voormalige gemeente Ouderkerk het werk had aanbesteed. Liet het college van B en W van Krimpenerwaard eerder al weten dat het werk 7% meer zou kosten, deze week is die raming naar boven bijgesteld naar 15%.

lees verder »

Let op uw saeck – ofwel de leer van de bekommernis…

door Bas Noorlander op 29 juni 2015

Deze bijdrage gaat over uw eigendom, bijvoorbeeld een stuk grond, dat wordt gebruikt door anderen. Waarschuwing vooraf: dit is een enigszins juridisch getint artikel!

lees verder »

Gemeente Krimpenerwaard schrikt van lagere uitkering

door Redactie op 17 juni 2015

De gemeente Krimpenerwaard krijgt een fors lagere bijdrage vanuit het gemeentefonds dan verwacht. Wethouder Ria Boere wordt hier niet vrolijk van.

lees verder »

‘Gemeente Krimpenerwaard is financieel gezond’

door Redactie op 10 juni 2015

Ondanks het feit dat het college van B en W de begroting van de gemeente Krimpenerwaard voor de komende drie jaar moet bijstellen, vindt wethouder Ria Boere dat de fusiegemeente er redelijk voor staat. “We zijn financieel gezond en beschikken over een goede reserve. Het is zeker geen zorgelijke situatie.”

lees verder »

‘Geen euro uit gemeentekas naar commerciële Tour de France’

door Redactie op 11 maart 2015

De gemeente Krimpenerwaard piekert er niet over ook maar één euro uit te geven aan de commerciële organisatie van de Tour de France. De enige bemoeienis van de gemeente zal bestaan uit haar wettelijke kerntaak, de zorg voor een ordelijk en veilig verloop van het evenement.

lees verder »

Boere: ‘Ozb-verhoging doet pijn in de portemonnee’

21 februari 2015

“Dit doet pijn in de portemonnee”, zo moest wethouder Ria Boere donderdagavond toegeven op een door de gemeente Krimpenerwaard belegde informatiebijeenkomst over de belastingtarieven in de nieuwe gemeente.

lees verder »

Boere gaat ozb-verhoging toch uitleggen in Schoonhoven

11 februari 2015

(Update 13 februari) Inwoners van Schoonhoven krijgen donderdag 19 februari uitleg over de met 35,4 procent gestegen onroerendezaakbelasting. Wethouder Ria Boere deelde de raadscommissie dinsdagavond mee dat het college binnen twee weken een bijeenkomst wil beleggen in de Zilverstad.

lees verder »

Ophef ozb-tarieven: college komt oppositie tegemoet

4 februari 2015

Door de afwezigheid van wethouder Ria Boere (VVD) verliep het interpellatiedebat over de OZB-tarieven in de Krimpenerwaard dinsdagavond anders dan verwacht. De oppositiepartijen stelden zich gematigder op en gingen akkoord met een handreiking vanuit het college.

lees verder »

OZB-verhoging Schoonhoven houdt gemoederen bezig

door Rob Geleijnse op 28 januari 2015

Dinsdagavond vond er tussen raad en college een technisch overleg plaats over de exorbitante OZB-verhoging van gemiddeld 80 euro per huishouden die de Schoonhovenaren voor hun kiezen krijgen. Uit de presentatie aan de aanwezige raads- en commissieleden bleek dat de speelruimte die het college heeft, uiterst marginaal is.

lees verder »