Gemeente Krimpenerwaard

Wat voor soort gemeente zou Krimpenerwaard volgens de PvdA moeten zijn?

De PvdA zet zich in voor een nieuwe gemeente Krimpenerwaard, die:

● Aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te recreëren en jezelf te zijn.

● De inwoners hun dorpen en steden teruggeeft.
De stadswijken en dorpen krijgen ten minste het recht van advies over hun eigen woonomgeving, en een eigen budget om zaken zelf te realiseren.

● Bereikbaar, dienend en vraaggericht is.
De burger staat centraal en het ‘loket’ van de gemeente moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Als het nodig is komt de gemeente naar de burger toe. Van een nieuw te bouwen gemeentehuis kan geen sprake zijn. De bestaande gebouwen kunnen worden gecombineerd met andere publieke functies zoals politie, bibliotheek, Wmo.

● Zoveel mogelijk zichtbaar is.
Alle medewerkers van de gemeente zijn stuk voor stuk visitekaartjes van de gemeente, zij zijn een aanspreekpunt en ogen oren. Zij worden gestimuleerd, dienstbaar en zichtbaar te zijn en zoveel mogelijk op locatie te werken, verspreid over de gehele gemeente.

● Plat en deskundig is.
Waarin niet langer in hokjes, maar integraal wordt gewerkt en gedacht en die investeert in haar medewerkers en hen stimuleert tot meedenken en innoveren.

● Straks van de Nederlandse plattelandsgemeenten vooroploopt op het gebied van dienstverlening en de inzet van ICT en sociale media.
ICT wordt niet alleen ingezet om de gemeentelijke processen beter te maken, maar vooral ook om de dienstverlening aan de inwoners te optimaliseren; zij kunnen straks via internet volwaardig meedoen aan de totstandkoming van gemeentelijk beleid. Ook voor mensen die niet digitaal vaardig zijn zal de dienstverlening optimaal zijn.

● Haar eigen deskundigheid ontwikkelt en slechts bij uitzondering kennis en advies van buitenaf inkoopt.

● Een bestuur heeft dat ambitieus, open en transparant is.