Gemeente Krimpenerwaard

Wat voor soort gemeente zou Krimpenerwaard volgens de PvdA moeten zijn?

Ons standpunt

De PvdA zet zich in voor een nieuwe gemeente Krimpenerwaard, die:

● Aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te recreëren en jezelf te zijn.

● De inwoners hun dorpen en steden teruggeeft.
De stadswijken en dorpen krijgen ten minste het recht van advies over hun eigen woonomgeving, en een eigen budget om zaken zelf te realiseren.

● Bereikbaar, dienend en vraaggericht is.
De burger staat centraal en het ‘loket’ van de gemeente moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Als het nodig is komt de gemeente naar de burger toe. Van een nieuw te bouwen gemeentehuis kan geen sprake zijn. De bestaande gebouwen kunnen worden gecombineerd met andere publieke functies zoals politie, bibliotheek, Wmo.

● Zoveel mogelijk zichtbaar is.
Alle medewerkers van de gemeente zijn stuk voor stuk visitekaartjes van de gemeente, zij zijn een aanspreekpunt en ogen oren. Zij worden gestimuleerd, dienstbaar en zichtbaar te zijn en zoveel mogelijk op locatie te werken, verspreid over de gehele gemeente.

● Plat en deskundig is.
Waarin niet langer in hokjes, maar integraal wordt gewerkt en gedacht en die investeert in haar medewerkers en hen stimuleert tot meedenken en innoveren.

● Straks van de Nederlandse plattelandsgemeenten vooroploopt op het gebied van dienstverlening en de inzet van ICT en sociale media.
ICT wordt niet alleen ingezet om de gemeentelijke processen beter te maken, maar vooral ook om de dienstverlening aan de inwoners te optimaliseren; zij kunnen straks via internet volwaardig meedoen aan de totstandkoming van gemeentelijk beleid. Ook voor mensen die niet digitaal vaardig zijn zal de dienstverlening optimaal zijn.

● Haar eigen deskundigheid ontwikkelt en slechts bij uitzondering kennis en advies van buitenaf inkoopt.

● Een bestuur heeft dat ambitieus, open en transparant is.

Nieuwsberichten over Gemeente Krimpenerwaard

Happy Coming Out Day!

door Marije Willems op 11 oktober 2017

Vandaag wordt op veel plekken in het land en in veel gemeenten de regenboogvlag gehesen om Coming Out Day te vieren. Zo niet in de gemeente Krimpenerwaard.

lees verder »

Dag van de Democratie, kom 9 september naar Schoonhoven!

door Redactie op 6 september 2017

De gemeente Krimpenerwaard doet zaterdag 9 september voor het eerst mee aan de jaarlijkse internationale Dag van de Democratie. Op deze open dag is er een gevarieerd programma voor jong en oud in en rondom het stadhuis van Schoonhoven.

lees verder »

PvdA kritisch op ‘grijs beleid’ van Krimpenerwaard

door Marije Willems op 4 juli 2017

Het minimabeleid van Krimpenerwaard is versoberd en er is nog steeds geen echt integrale beoordeling bij hulp- en ondersteuningsvragen. Huisartsen voelen zich nog steeds niet betrokken, welzijnsstichtingen lijken niet echt gewaardeerd, het onderwijs werkt nog steeds grotendeels los van jeugdhulp en het is maar de vraag of mantelzorgers die pas wel echt als waardering zien.

lees verder »

Strategische visie vraagt om zorgvuldige afwegingen

door Cees van der Graaf op 23 juni 2017

De strategische visie die onder leiding van Riek Bakker tot stand is gekomen geeft op hoofdlijnen een goed beeld van wat speelt aan wensen, kansen en bedreigingen in de Krimpenerwaard. Naast gesprekken met verschillende overheden is er ook veel gesproken met een grote groep actieve inwoners, het bedrijfsleven, boeren en maatschappelijke organisaties.

lees verder »

Raadslid worden, iets voor jou?

door Redactie op 17 juni 2017

In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ben je ouder dan 18, woon je in de gemeente Krimpenerwaard en lijkt het je wel iets om politiek actief te worden? Dan is de gratis cursus ‘Hoe word ik politiek actief en wat houdt het in?’ misschien iets voor jou!

lees verder »

En de kerktorens dan…?

door Redactie op 8 maart 2017

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de verkoop van 31 van de in totaal 131 panden die de gemeente Krimpenerwaard in bezit heeft. Opvallend afwezig in de discussie: de kerktorens. PvdA-raadslid Cees van der Graaf wilde weten waarom deze buiten beschouwing zijn gelaten in de inventarisatie van het gemeentelijk antwoord.

lees verder »

Film van het koninklijk streekbezoek

door Redactie op 1 maart 2017

Voor de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel maakten de filmmakers van Eyecatcher een bijna vijf minuten durende film van het streekbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan dit gebied. Een fraaie impressie die wij graag via onze site delen.

lees verder »

Terugblik op de raadsvergadering

door Marije Willems op 2 februari 2017

De coalitiepartijen houden elkaar stevig vast. En de burgemeester ziet geen belemmering voor voor ruimere sluitingstijden voor de horeca na april 2018. Zomaar twee conclusies na de raadsvergadering van 31 januari.

lees verder »

Terugblik op de raadsvergadering

door Marije Willems op 19 december 2016

De laatste raadvergadering van 2016 kende veel agendapunten. Een paar verordeningen, veel bouwplannen en een enkel ander onderwerp. We hielden rekening met twee vergaderavonden, en dat bleek ook uit te komen.

lees verder »

PvdA wil meer aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede

door Redactie op 8 november 2016

Onze fractievoorzitter Marije Willems heeft in haar reactie op de begroting 2017 van de gemeente Krimpenerwaard gevraagd om meer aandacht voor de armoede onder kinderen. Het geld dat het Rijk hiervoor aan de gemeente voor dit doel heeft gegeven, moet daar ook aan worden besteed.

lees verder »

PvdA vindt college ‘zunig’

door Marije Willems op 2 november 2016

Het college presenteert opnieuw een sluitende begroting, maar een toename van de spaarpot met 50 procent lijkt ons niet nodig. De PvdA vindt het college ‘zunig’. Dat schrijft de PvdA in haar eerste reactie op de begroting die deze week is afgedrukt in het huis-aan-huisblad Het Kontakt.

lees verder »

Wisseling van de wacht

door Gerjo Goudriaan op 5 oktober 2016

27 september was voor Rob Geleijnse de laatste raadsvergadering. Hij droeg het stokje als fractievoorzitter door aan Marije Willems.

lees verder »

Advocaat bewoners Spoorstraat: ‘Opheffing geheimhouding gewenst’

door Redactie op 28 augustus 2016
Foto Google StreetView

Bewoners van de Spoorstraat in Schoonhoven hebben een advocatenbureau in de arm genomen om druk uit te oefenen op het gemeentebestuur. Ze willen stukken inzien over het raadsvoorstel om asielzoekers te huisvesten in het Groene Kruisgebouw en de Ichthusschool.

lees verder »

Na het gemeentewapen, nu een gemeentevlag!

door Redactie op 25 augustus 2016

Vijf maanden geleden onthulde de nog jonge gemeente Krimpenerwaard trots haar gemeentewapen. Een gemeentevlag heeft Krimpenerwaard echter nog niet. Dat moet veranderen, vindt de PvdA. En de inwoners moeten worden betrokken bij het ontwerp.

lees verder »

Gouds bloed lekt door naar de regio

door Leo Mudde op 6 juli 2016

Gisteren was ik bij een bijeenkomst van PvdA-afdelingsbesturen uit de regio. We ontmoetten elkaar in een café in het centrum van het geplaagde Gouda, de stad waar de politici hun wonden likken nadat de wethouders daar maandagavond uit het Huis van de Stad zijn geschopt. Het politieke bloed dat daar is vergoten, lekt door naar de regio.

lees verder »

Serviceloketten gemeente Krimpenerwaard definitief dicht

door Redactie op 1 mei 2016

De serviceloketten van de gemeente Krimpenerwaard sluiten per 1 augustus. Pogingen van CDA, PvdA, Pro Krimpenerwaard en D66 om wethouder Lavinja Sleeuwenhoek tijdens de raadsvergadering op andere gedachten te brengen, liepen op niets uit.

lees verder »

Masterclass Politiek voor jongeren

door Redactie op 22 april 2016

Burgemeester Roel Cazemier roept alle jongeren in de gemeente Krimpenerwaard op, mee te doen aan een masterclass Politiek voor jongeren.

lees verder »

Bas Noorlander stopt als commissielid

door Redactie op 19 april 2016

PvdA’er Bas Noorlander stopt met ingang van 1 mei als lid van de adviescommissie van de gemeenteraad. Dat heeft hij in een brief aan de raad laten weten.

lees verder »

Roel Cazemier geïnstalleerd als burgemeester

door Redactie op 5 april 2016

Roel Cazemier werd maandagavond in een bomvolle raadzaal te Lekkerkerk geïnstalleerd als eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard.

lees verder »

Het getal: 54.748

door Redactie op 5 april 2016

Het aantal inwoners van de gemeente Krimpenerwaard op 4 april 2016. Locoburgemeester Dilia Blok noemde dit getal tijdens de bijzondere raadsvergadering waarin de nieuwe burgemeester Roel Cazemier werd geïnstalleerd.

lees verder »