Kernen

Al onze standpunten gelden natuurlijk ook voor de individuele kernen. Maar die verliezen wij daarmee niet uit het oog. Daarom hier een selectie van zaken die wij per kern willen bereiken.
Ook inde nieuwe gemeente Krimpenerwaard staan wij pal voor de eigenheid van elke kern.

Ook inde nieuwe gemeente Krimpenerwaard staan wij pal voor de eigenheid van elke kern.

Ammerstol
● Veiligheid voor de scholieren van de Kromme Draai.
● Inrichting van hoogwaardige kwaliteit van de Wilhelminastraat.

Berkenwoude
● Een winkelvoorziening in de vorm van sociaal project als in Ammerstol.
● Uitbreiding van de parkeergelegenheid.

Bergambacht
● Ongelijkvloerse kruising N210-Dijklaan: tunnel onder de rotonde.
● Sloop oude bedrijfspanden Dijklaan.

Gouderak
● Behoud van de veerverbinding met Moordrecht.
● Versterking van de positie van het Dorpshuis.

Haastrecht
● Woningen in Bos en Water.
● Centrumontwikkeling.
● Ontwikkeling van Galgoord.

Lekkerkerk
● Nieuwe bestemming voor leegstaande panden in het centrum.
● Aanpak parkeerproblemen, o.a. bij VV Lekkerkerk.

Krimpen aan de Lek
● Opknapbeurt voor sporthal De Walvis.
● Weer invoeren van een halfuurdienst van de bus van en naar Capelsebrug.

Ouderkerk aan den IJssel
● Geen bebouwing van de groenstrook aan de Abelenlaan.
● Blijven werken aan een eigen accommodatie voor de jeugd.

Schoonhoven
● Voltooien van de vernieuwing in Noord (winkelcentrum, revitalisatie industrieterrein, vervangen van verouderde woningen).
● Integratie bevorderen van allochtonen, vooral van onze Marokkaanse inwoners. Meewerken aan de komst van een nieuwe moskee.
● Een beter parkeerbeleid voor de binnenstad, onder meer door meer vakken op het Doelenplein als blauwe zone aan te wijzen.

Stolwijk
● Ontsluiting bij de Hortensialaan.
● Versterking van het woon- en winkelhart door dorpsvernieuwing op het terrein van Gemeentewerken aan de Bovenkerkseweg/Hoflaan.
● Extra parkeerruimte centrum.

Vlist
● Groen langs de Vlist, in samenwerking met de inwoners.
● De dorpsvereniging krijgt een plaats in de vaste overlegstructuur van de nieuwe gemeente.