Leefbaarheid, verenigingen en voorzieningen

Hoe houden we Krimpenerwaard leefbaar nu het geld bij gemeenten minder wordt, het aantal inwoners gaat afnemen en er meer mensen zonder werk zitten? Wij zetten ons in voor: ● woningen voor jong en oud; ● bereikbare werkgelegenheid – ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; ● sociale netwerken, ruimte en aandacht voor elkaar; ● zorg en ondersteuning, ook voor mensen met moeilijke vragen; ● ontspanningsmogelijkheden, sport en culturele verenigingen.

De gemeente Krimpenerwaard houdt dorpen en stad leefbaar.
Verschillende factoren spelen daarbij een rol: er zullen voldoende voorzieningen zijn voor de dagelijkse zaken (wonen, werken, school, winkels, vrije tijd), het moet veilig zijn (inbraak, sociale veiligheid, verkeersveiligheid), het mag er niet verloederd uitzien en alle voorwaarden voor goede buur- en buurtcontacten zijn aanwezig. Dáár maakt de PvdA zich sterk voor.

Voor ons is het vanzelfsprekend dat elk dorp of stad de eigen identiteit behoudt, herkenbaar blijft. Wij steunen de oprichting van wijk- of dorpsberaden die over een eigen budget mogen beschikken om hun woonomgeving zoveel mogelijk naar eigen wens in te richten.

Het verenigingsleven en de vrijwilligers zijn belangrijk voor de samenhang in een dorp of buurt. De hoeveelheid verenigingen en vrijwilligers zegt vaak iets over de mate van samenhang in een dorp of buurt.
In een gemeente met veel activiteiten, verenigingen en vrijwilligers zullen mensen elkaar eerder kennen en zich bij elkaar betrokken voelen. Dat willen we ondersteunen en uitbouwen. De gemeente ondersteunt wijkverenigingen en stelt buurtcoaches aan.
Dus maken we ons hard voor een gezond verenigingsleven met algemene voorzieningen (laagdrempelig, betaalbaar en maatschappelijk draagvlak) en gewaardeerde vrijwilligers, steunen wij de verenigingen en vrijwilligers die aan de brede sociale betrokkenheid bijdragen. Zij helpen de leefbaarheid en samenhang in stand te houden: het sociale cement van onze gemeenschappen.
Wij helpen de verenigingen met het opbouwen en in stand houden van een ervaren vrijwilligersbestand.

Bij leefbaarheid hoort ook het behoud van bestaande voorzieningen. De Krimpenerwaard trekt en behoudt weinig jonge mensen terwijl de komende jaren de Randstad met een miljoen inwoners groeit. Om geen leegloop te krijgen of te verouderen hebben we een dynamische gemeente nodig waar genoeg is te beleven.

Wat we nu hebben aan voorzieningen als sportvelden, zwembaden, speelweiden willen we, samen met vrijwilligers, behouden – óók in tijden van bezuinigingen. Wij vinden het belangrijk aantrekkelijk te blijven voor gezinnen.
Voorzieningen beoordelen wij niet uitsluitend op hun primaire functie (voetbalveld, zwembad) maar ook op hun sociale functie als ontmoetingsplek of sociaal erfgoed. Daarom willen wij de voorzieningen ook inzetten als middel om mensen meer te laten méédoen in de samenleving en om invulling te geven aan de ondersteuning van mensen die dat nodig hebben.
Wij zien de voorzieningen en de verenigingen niet als kostenposten waar gemakkelijk op wordt bezuinigd. Zij vormen het sociaal kapitaal dat moet worden gekoesterd.
Wij willen goede, laagdrempelige sportaccommodaties en openbare sportvoorzieningen die een brede groep in alle leeftijdscategorieën uitdagen tot het beoefenen van de diverse sporten.