Leefbaarheid, verenigingen en voorzieningen

Hoe houden we Krimpenerwaard leefbaar nu het geld bij gemeenten minder wordt, het aantal inwoners gaat afnemen en er meer mensen zonder werk zitten? Wij zetten ons in voor: ● woningen voor jong en oud; ● bereikbare werkgelegenheid – ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; ● sociale netwerken, ruimte en aandacht voor elkaar; ● zorg en ondersteuning, ook voor mensen met moeilijke vragen; ● ontspanningsmogelijkheden, sport en culturele verenigingen.

Ons standpunt

De gemeente Krimpenerwaard houdt dorpen en stad leefbaar.
Verschillende factoren spelen daarbij een rol: er zullen voldoende voorzieningen zijn voor de dagelijkse zaken (wonen, werken, school, winkels, vrije tijd), het moet veilig zijn (inbraak, sociale veiligheid, verkeersveiligheid), het mag er niet verloederd uitzien en alle voorwaarden voor goede buur- en buurtcontacten zijn aanwezig. Dáár maakt de PvdA zich sterk voor.

Voor ons is het vanzelfsprekend dat elk dorp of stad de eigen identiteit behoudt, herkenbaar blijft. Wij steunen de oprichting van wijk- of dorpsberaden die over een eigen budget mogen beschikken om hun woonomgeving zoveel mogelijk naar eigen wens in te richten.

Het verenigingsleven en de vrijwilligers zijn belangrijk voor de samenhang in een dorp of buurt. De hoeveelheid verenigingen en vrijwilligers zegt vaak iets over de mate van samenhang in een dorp of buurt.
In een gemeente met veel activiteiten, verenigingen en vrijwilligers zullen mensen elkaar eerder kennen en zich bij elkaar betrokken voelen. Dat willen we ondersteunen en uitbouwen. De gemeente ondersteunt wijkverenigingen en stelt buurtcoaches aan.
Dus maken we ons hard voor een gezond verenigingsleven met algemene voorzieningen (laagdrempelig, betaalbaar en maatschappelijk draagvlak) en gewaardeerde vrijwilligers, steunen wij de verenigingen en vrijwilligers die aan de brede sociale betrokkenheid bijdragen. Zij helpen de leefbaarheid en samenhang in stand te houden: het sociale cement van onze gemeenschappen.
Wij helpen de verenigingen met het opbouwen en in stand houden van een ervaren vrijwilligersbestand.

Bij leefbaarheid hoort ook het behoud van bestaande voorzieningen. De Krimpenerwaard trekt en behoudt weinig jonge mensen terwijl de komende jaren de Randstad met een miljoen inwoners groeit. Om geen leegloop te krijgen of te verouderen hebben we een dynamische gemeente nodig waar genoeg is te beleven.

Wat we nu hebben aan voorzieningen als sportvelden, zwembaden, speelweiden willen we, samen met vrijwilligers, behouden – óók in tijden van bezuinigingen. Wij vinden het belangrijk aantrekkelijk te blijven voor gezinnen.
Voorzieningen beoordelen wij niet uitsluitend op hun primaire functie (voetbalveld, zwembad) maar ook op hun sociale functie als ontmoetingsplek of sociaal erfgoed. Daarom willen wij de voorzieningen ook inzetten als middel om mensen meer te laten méédoen in de samenleving en om invulling te geven aan de ondersteuning van mensen die dat nodig hebben.
Wij zien de voorzieningen en de verenigingen niet als kostenposten waar gemakkelijk op wordt bezuinigd. Zij vormen het sociaal kapitaal dat moet worden gekoesterd.
Wij willen goede, laagdrempelige sportaccommodaties en openbare sportvoorzieningen die een brede groep in alle leeftijdscategorieën uitdagen tot het beoefenen van de diverse sporten.

Nieuwsberichten over Leefbaarheid, verenigingen en voorzieningen

Strategische visie vraagt om zorgvuldige afwegingen

door Cees van der Graaf op 23 juni 2017

De strategische visie die onder leiding van Riek Bakker tot stand is gekomen geeft op hoofdlijnen een goed beeld van wat speelt aan wensen, kansen en bedreigingen in de Krimpenerwaard. Naast gesprekken met verschillende overheden is er ook veel gesproken met een grote groep actieve inwoners, het bedrijfsleven, boeren en maatschappelijke organisaties.

lees verder »

Gemeenten willen betalen voor behoud veerpont Gouderak-Moordrecht

door Redactie op 10 maart 2017

Het college van B en W van de gemeente Zuidplas heeft een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd om de veerpont tussen Gouderak en Moordrecht te behouden. Als de raad akkoord gaat blijft het veer de komende vijf jaar in de vaart. De tarieven zullen iets omhoog gaan.

lees verder »

PvdA’ers helpen vrijwilligers dijk in Lekkerkerk schoonmaken

door Redactie op 27 februari 2017

De PvdA-raadsleden Marije Willems en Gerjo Goudriaan steken zaterdag 11 maart, tijdens de landelijke vrijwilligersactie NLdoet, de handen uit de mouwen in Lekkerkerk. Samen met plaatselijke vrijwilligers doen ze dan mee aan de jaarlijkse schoonmaakactie aan de Opperduit.

lees verder »

Sinterklaas slaat boek Gouderakse Zellingwijk definitief dicht

door Redactie op 13 november 2016

Met zijn aankomst aan de steiger in de nieuwe passantenhaven in Gouderak heeft niemand minder dan Sinterklaas het pijnlijke hoofdstuk van de Zellingwijk definitief afgesloten. Het haventje was het laatste onderdeel van de sanering en de herinrichting van de voormalige gifwijk.

lees verder »

Huilen om de bomen van Gouderak

door Leo Mudde op 9 september 2016

Gouderak en zijn bomen, het is een moeizame relatie. Op de groenindex scoort het dorp misschien hoog, maar dat komt dan vooral door het poldergras in de achtertuin en niet door het uitbundige aantal bomen.

lees verder »

PvdA wil meer onderbouwing voor kap van 71 Gouderakse bomen

door Redactie op 29 augustus 2016

De PvdA wil een betere onderbouwing van het voornemen om in Gouderak 71 bomen te rooien. Raadslid Gerjo Goudriaan heeft gevraagd om het onderzoek waaruit zou blijken dat de bomen niet kunnen blijven staan.

lees verder »

Advocaat bewoners Spoorstraat: ‘Opheffing geheimhouding gewenst’

door Redactie op 28 augustus 2016
Foto Google StreetView

Bewoners van de Spoorstraat in Schoonhoven hebben een advocatenbureau in de arm genomen om druk uit te oefenen op het gemeentebestuur. Ze willen stukken inzien over het raadsvoorstel om asielzoekers te huisvesten in het Groene Kruisgebouw en de Ichthusschool.

lees verder »

‘Schoonhoven verloedert in hoog tempo’

door Redactie op 6 augustus 2016

“Schoonhoven verloedert in een hoog tempo. Het wordt tijd dat de gemeente ingrijpt.” Gerard Lutterman, bewoner van de Lorentzhof in de wijk Noord, ergert zich mateloos aan het onkruid in de perken en het overwoekerende groen in zijn omgeving. “Dit is niet normaal.”

lees verder »

PvdA wil kaalslag in Gouderak voorkomen

door Redactie op 22 juli 2016

De PvdA in de gemeenteraad van Krimpenerwaard zet vraagtekens bij de noodzaak van de kap van 31 bomen in Gouderak. Raadslid Gerjo Goudriaan heeft het onderwerp door het stellen van schriftelijke vragen op de agenda gezet.

lees verder »

‘Bij seniorencomplex altijd een brievenbus’

door Redactie op 22 juli 2016

(Update) Op verzoek van de PvdA gaat het college van B en W van Krimpenerwaard er bij PostNL op aandringen, brievenbussen bij seniorencomplexen te laten staan of daarheen te verplaatsen. PostNL wil de helft van de brievenbussen de komende tijd gaan verwijderen.

lees verder »

Stolwijkse bomen gered

door Redactie op 12 juli 2016

De bomen op het dorpsplein in Stolwijk blijven staan. Een herzien plan voor de inrichting van het Stolwijkse centrum, mét de zo kenmerkende bomen, kreeg een meerderheid in de raad van Krimpenerwaard. De PvdA is blij met het herziene plan.

lees verder »

Subsidieplafond stijgt mee met inflatie

door Redactie op 12 juli 2016

Het college gaat op aandringen van de PvdA het subsidieplafond voor de Krimpenerwaard indexeren: de inflatie wordt toegepast op het subsidieplafond. Dat wil overigens nog niet zeggen dat individuele stichtingen en verenigingen kunnen rekenen op meer subsidie.

lees verder »

Wordt passantenhaven Gouderak eindelijk realiteit?

door Redactie op 5 juli 2016

Bij de Zellingwijk in Gouderak ligt sinds dinsdag een duwbak in de Hollandsche IJssel. Het lijkt erop dat er eindelijk een begin wordt gemaakt met het uitbaggeren van dit deel van de rivier voor de aanleg van de al zo lang beloofde passantenhaven.

lees verder »

Hoge nood voor plasmonument…

door Herman Groothuis op 5 juli 2016

Toen ik in 2007 na 33 jaar mijn huisartsenpraktijk overdroeg, kreeg ik als cadeau een fonds van 5000 euro  voor het in stand houden van het monumentale openbare pissoir bij het veer in Schoonhoven. Nu wordt het gebruikt als opslag van bedrijfsafval…

lees verder »

Jongeren adviseren over sluitingstijden horeca en winkels

door Redactie op 24 juni 2016

Er komt een klankbordgroep van jongeren die de gemeente Krimpenerwaard gaat adviseren over het beleid ten aanzien van horeca en winkels, in het bijzonder de sluitingstijden. Dat is de uitkomst van de masterclass Politiek voor jongeren.

lees verder »

Platanen in centrum Stolwijk blijven staan

door Redactie op 9 juni 2016

Tegen de nadrukkelijke wens van omwonenden en ondernemers in heeft het college van B en W van de gemeente Krimpenerwaard besloten de acht platanen op het Dorpsplein van Stolwijk niet te kappen.

lees verder »

‘Snel 663.000 euro nodig voor Cultuurhuis’

door Redactie op 5 mei 2016

Liquiditeitsproblemen van de Stichting Cultuurhuis nopen de gemeente Krimpenerwaard om snel met 663.000 euro over de brug te komen voor de afbouw en inrichting van het nieuwe pand. Dat stelt het college van B&W in een voorstel aan de raad.

lees verder »

Binnenstad Schoonhoven aan ramp ontsnapt!

door Marije Willems op 15 maart 2016

De burgemeester van Krimpenerwaard heeft de inwoners van het centrum van Schoonhoven beschermd tegen middernachtelijke wandelaars.

lees verder »

‘Dit is precies waarom APV van tafel moet’

door Redactie op 14 maart 2016

De nachtwandeling die zaterdag was gepland door het centrum van Schoonhoven is op verzoek van burgemeester Tjerk Bruinsma afgeblazen vanwege de veiligheid. Initiatiefnemer van de ludieke actie Michiel Boon is verwonderd.

lees verder »

Verzet tegen drankregels zwelt aan

door Redactie op 5 maart 2016

De nieuwe drankregels voor de gemeente Krimpenerwaard stuiten op veel kritiek. Nadat inwoners tot een handtekeningenactie zijn overgegaan, klinken er ook steeds meer tegengeluiden bij sportclubs en horeca.

lees verder »