Waterschap

Woensdag 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor het bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De PvdA doet daar natuurlijk aan mee onder het motto: 'Samen werken aan sterke dijken en schoon water'. Ons programma in het kort.
Boudewijn Bruil, de nummer 1 van de PvdA-lijst bij de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015.

Boudewijn Bruil, de nummer 1 van de PvdA-lijst bij de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015.

Solidariteit
De PvdA staat voor solidariteit. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Mensen met een inkomen op bijstandsniveau betalen geen waterschapsbelasting. Dat geldt ook voor kleine zelfstandigen. De waterschapsbelasting stijgt niet meer dan de jaarlijkse inflatie.

Werk
Het waterschap verricht grote werken. Dit werk moet zoveel mogelijk door Nederlandse bedrijven worden uitgevoerd. Mensen die moeilijk aan de bak komen, krijgen een reële kans.

Droge voeten, schoon water en het milieu
De PvdA staat voor sterke dijken en schoon water in de stad en op het platteland. Met daarnaast voldoende ruimte voor recreatie en natuur. De PvdA streeft naar duurzaam en innovatief waterbeheer.

Het waterschap is van de inwoners
De PvdA wil de inwoners maximale invloed geven op het water in hun leefomgeving. Zij worden actief betrokken bij het werk van het waterschap. De PvdA staat voor een democratisch en goed bestuur.

groepsfpvdahhsk545
Onze kandidaten:

1. Boudewijn Bruil
2. Anneke Heinecke
3. Wim van Heemst
4. Koen Westhof
5. Boudewijn Vester
6. Arjen Hazelebach
7. Paul Paulusma
8. Shena Amersing
9. Chris Mast
10. Dik Vuik
11. Rian van Merode

boudewijnb

Website Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard