Fractielid

Aris Maat

Aris Maat is lid van onze fractie in de gemeenteraad. Hij woont in Ouderkerk aan den IJssel.

Laatst genoten opleiding:
Havo

Beroep:
Vertegenwoordiger

Politieke ervaring:
Vijf jaar raadslid in Ouderkerk, waarvan het grootste deel fractievoorzitter. Daarvoor diverse perioden burgerlid in de commissies Algemeen bestuurlijke zaken, Financiën en Welzijn. Sinds de herindeling van 2015 commissielid in de nieuwe gemeente Krimpenerwaard.

Aris over zichzelf:
‘Ik ben geboren en getogen in Ouderkerk aan den IJssel. Vader van twee zoons en van jongsaf aan altijd met sport bezig geweest. Eerst als actief sporter: gymnastiek (OKK), voetbal (VV Spirit en KNVB) en atletiek (AV Start) en later als vrijwilliger of bestuurder.’

Wat wil je met de gemeente Krimpenerwaard?
‘Inwoners moeten meer zeggenschap krijgen over hun eigen wijk of dorp en zorgdragen voor al die voorzieningen die kernen leefbaar maken.’

Waarom de PvdA?
‘De sociaaldemocratie is mij met de paplepel ingegoten. De PvdA roept niet alleen wat er mis gaat, maar durft ook haar verantwoordelijkheid te nemen om tot een oplossing te komen. Dat is het verschil met andere progressieve partijen.’

Wat is je eerste associatie met het woord ‘Krimpenerwaard’?
‘We zijn er ons als inwoners van de Krimpenerwaard niet altijd van bewust dat we in een schitterende groene oase van rust binnen een van de meest verstedelijkte gebied van Nederland wonen. De Krimpenerwaard zit bij lange na nog niet aan het plafond van haar mogelijkheden.’