Bas Noorlander

Bas Noorlander (10 mei 1947) was tot  mei 2016 commissielid en lid van onze steunfractie. Hij woont in Stolwijk.

Beroep:
Tot pensionering, halverwege 2013, werkzaam bij de Rijksoverheid als (senior) Adviseur Planologie, Ruimtelijke Ontwikkeling en (Historische) Stedenbouw. Op dit moment op projectbasis werkzaam voor onder meer Erfgoedorganisaties.

Politieke ervaring:
Tot 31 december 1984 jarenlang gemeenteraadslid voor de PvdA in de gemeente Stolwijk en later, van 1985 tot maart 2002, gedurende diverse perioden als raadslid/fractievoorzitter in de gemeenteraad van Vlist. Van mei 2002 tot juli 2007 wethouder van de gemeente Vlist met onder andere Dienstverlening en Ruimtelijke Ordening in zijn portefeuille.

Bas over zichzelf:
‘Ik ben geboren bij de Hoekse Sluis in Opperduit in Lekkerkerk en sinds begin jaren vijftig woonachtig in Stolwijk. Een kind van de Krimpenerwaard. Ik heb een passie voor muziek, boeken en architectuur en ben daarnaast gek van én op ‘mijn’ polder de Krimpenerwaard. Het land van water en weiden tussen Lek, Hollandsche IJssel en Vlist, met prachtige oud-Hollandse plaatsen. Een platteland dat door de eeuwen heen door veelal boeren is vormgegeven. Waar de wereldvermaarde ‘Stolkse Boerenkaas’ wordt gemaakt en waar het Schoonhovense zilver een nationaal begrip is. Een streek van ‘doe maar gewoon’ en ‘aanpakken’ en waar het woord gemeenschapszin voor heel veel bewoners vanzelfsprekend is en in de praktijk wordt gebracht.
Ik ben van mening dat je als PvdA’er een duidelijke visie, gecombineerd met ambitie moet hebben om de doelen waar je politiek voor staat te bereiken. Ik koppel mijn idealisme aan een ‘met beide benen op de grond’ mentaliteit die ik van huis uit heb meegekregen. Ik vind het ook van het grootste belang dat de inwoners van de nieuwe gemeente serieus worden genomen en bij belangrijke beslissingen naar hun mening wordt gevraagd. Lokale politiek gaat in de eerste plaats over mensen.’

Waarom de PvdA?
Dat is niet zo moeilijk. Zoals The Scene al zong: ‘Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen’. Daarom, dáárom Partij van de Arbeid!’

Wat wil je met de gemeente Krimpenerwaard?
‘Ik zou het liefst het hele PvdA-verkiezingsprogramma Nieuwe kansen! tot aan de verkiezingen van 2018 uitvoeren. Waarom? Om een goede eigentijdse, digitale dienstverlening aan te bieden. Om de menselijke maat met name in de zorg (weer) in te voeren. Om de diverse functies in het nog beschikbare open poldergebied veel beter te ordenen. Om voldoende betaalbare woningen te bouwen en beschikbaar te houden. Om samen met de ondernemers werk te maken van voldoende werkgelegenheid en bestaande culturele en sportvoorzieningen in stand houden, mede vanwege hun sociale functie voor ouderen en jongeren. En dit zijn nog maar enkele voorbeelden van zaken die ik, samen met anderen, de komende jaren wil realiseren. Genoeg reden dus om de handen uit de mouwen te steken en niet aan de kant te blijven staan.’