Dik Jansen (9)

Dik Jansen (9)

Over Dik Jansen (9)

Dik Jansen (16 augustus 1945) is de nummer 9 van onze lijst. Hij woont in Lekkerkerk.
e-mail: w.faber16@kpnplanet.nl
tel.: 06 52277298

Laatst genoten opleiding:
MTS scheepsbouw.

Beroep:
Dertig jaar leidinggevende bij hout- en timmerbedrijven.

Politieke ervaring:
Lid van de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Lekkerkerk (1980-1985), vervolgens in de gemeenteraad van Nederlek (1985-1990, 1992-1994, 2005-2006, 2012 tot heden).

Dik over zichzelf:
‘Ik ben geboren in Rotterdam Zuid in een rood en arm gezin. Mijn hobby’s zijn sport en muziek. Ik ben lid van de PvdA omdat die partij het linkse geluid laat horen; ik hoop dat wij als PvdA Krimpenerwaard dat de komende vier jaar ook zullen doen. Mijn terrein is het sociale domein, daar is voor ons nog veel te doen, vooral voor de ‘gewone man en vrouw’. Naast de PvdA besteed ik veel tijd aan het vakbondswerk in de FNV.’