Voor een sociaal en groen Krimpenerwaard

De PvdA staat voor een sociale en groene gemeente Krimpenerwaard en een open, eerlijke politiek met als doel: sterke dorpskernen waar het goed wonen werken en leven is. Wij willen de inwoners van ons gebied daarbij zoveel mogelijk betrekken.

PvdA wil duidelijkheid over extraatje voor arme kinderen

door Redactie op 17 oktober 2017

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over de waardebonnen die de gemeente Krimpenerwaard beschikbaar stelt aan gezinnen een laag inkomen met kinderen tussen 0 en 18 jaar. De PvdA vindt dat het geld dat het Rijk hiervoor beschikbaar heeft gesteld, niet wordt besteed zoals zou moeten.

lees verder »

Happy Coming Out Day!

door Marije Willems op 11 oktober 2017

Vandaag wordt op veel plekken in het land en in veel gemeenten de regenboogvlag gehesen om Coming Out Day te vieren. Zo niet in de gemeente Krimpenerwaard.

lees verder »

In memoriam Eberhard van der Laan

door Lodewijk Asscher op 6 oktober 2017

Op allerlei momenten in mijn leven stond hij voor me klaar met advies en met hulp. Eerlijk. Direct. Lief. Toen ik in Amsterdam ging studeren wees een vriend me in de Schouwburg: “Dat is Eberhard van der Laan, de fractievoorzitter van de PvdA.” Later leerde ik hem kennen en daar ben ik heel dankbaar voor.

lees verder »

Regen spelbreker op Bartholomeusdag

door Redactie op 4 oktober 2017

Na een gezellige en drukke ochtend werd het zaterdagmiddag 30 september allengs stiller in de binnenstad van Schoonhoven. De regen was spelbreker, waardoor deze editie van Bartholomeusdag een beetje als een nachtkaars uitging.

lees verder »

Dag van de Democratie is aftrap voor verkiezingen van 21-3-2018

door Redactie op 10 september 2017

De Dag van de Democratie, zaterdag uitgebreid gevierd in het oude stadhuis van Schoonhoven, was voor de PvdA en de andere partijen de aftrap van de verkiezingscampagne. Vanaf nu tot 21 maart 2018, wanneer Nederland zijn nieuwe gemeenteraden gaat kiezen, gaat u nog veel van ons horen!

lees verder »

Dag van de Democratie, kom 9 september naar Schoonhoven!

door Redactie op 6 september 2017

De gemeente Krimpenerwaard doet zaterdag 9 september voor het eerst mee aan de jaarlijkse internationale Dag van de Democratie. Op deze open dag is er een gevarieerd programma voor jong en oud in en rondom het stadhuis van Schoonhoven.

lees verder »

PvdA: Aandelen Eneco niet verkopen

door Redactie op 31 augustus 2017

De gemeenteraad van Krimpenerwaard moet de verleiding van het grote geld weerstaan en de aandelen van Eneco niet verkopen. Om écht te kunnen werken aan een duurzame toekomst is het noodzakelijk om als overheid aan het roer te zitten, vindt de PvdA.

lees verder »

Centrum Stolwijk gaat op de schop

door Redactie op 15 augustus 2017

In Stolwijk wordt na de zomer gestart met het project ‘Centrum Stolwijk’. De inrichting van de openbare ruimte wordt in de meest brede zin van het woord verbeterd.

lees verder »

Hoe snel verzadigt de IJsseldijk?

door Redactie op 14 augustus 2017
Foto Google Street View

Hoeveel water kan een dijk hebben? Een infiltratieproef op de Gouderakse Kattendijk moet antwoord geven op die vraag. Tijdens de proef, die zaterdag 19 augustus wordt gehouden, stroomt er tien uur lang water uit een dertig meter lange buis vol gaatjes over het binnentalud van de dijk.

lees verder »

RIVM: Concentraties GenX in drinkwater blijven onder richtwaarden

door Redactie op 4 augustus 2017

De concentratie FRD-903 – een stof die wordt gebruikt bij GenX technologie – in drinkwater overschrijdt de richtwaarden in de toekomst – en bij de huidige emissie – niet. Dat blijkt uit een risicoschatting van het RIVM op basis van berekeningen van het drinkwaterbedrijf Oasen.

lees verder »

Aanvullend grondonderzoek IJsseldijk

door Redactie op 26 juli 2017

In maart/april 2017 heeft het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) voor drie dijkvakken op de IJsseldijken extra grondonderzoek verricht om de sterkte van de ondergrond beter in de vingers te krijgen. Als vervolg hierop wordt ook aanvullend onderzoek uitgevoerd voor de resterende dijkvakken.

lees verder »

PvdA kritisch op ‘grijs beleid’ van Krimpenerwaard

door Marije Willems op 4 juli 2017

Het minimabeleid van Krimpenerwaard is versoberd en er is nog steeds geen echt integrale beoordeling bij hulp- en ondersteuningsvragen. Huisartsen voelen zich nog steeds niet betrokken, welzijnsstichtingen lijken niet echt gewaardeerd, het onderwijs werkt nog steeds grotendeels los van jeugdhulp en het is maar de vraag of mantelzorgers die pas wel echt als waardering zien.

lees verder »

Wij staan achter het basisonderwijs!

door Redactie op 27 juni 2017

Beste kanjers van het basisonderwijs, vandaag is jullie actiedag. Een dag waarop jullie opkomen voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. Wij staan van harte achter jullie.

lees verder »

Strategische visie vraagt om zorgvuldige afwegingen

door Cees van der Graaf op 23 juni 2017

De strategische visie die onder leiding van Riek Bakker tot stand is gekomen geeft op hoofdlijnen een goed beeld van wat speelt aan wensen, kansen en bedreigingen in de Krimpenerwaard. Naast gesprekken met verschillende overheden is er ook veel gesproken met een grote groep actieve inwoners, het bedrijfsleven, boeren en maatschappelijke organisaties.

lees verder »

Raadslid worden, iets voor jou?

door Redactie op 17 juni 2017

In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ben je ouder dan 18, woon je in de gemeente Krimpenerwaard en lijkt het je wel iets om politiek actief te worden? Dan is de gratis cursus ‘Hoe word ik politiek actief en wat houdt het in?’ misschien iets voor jou!

lees verder »

Rozen voor vrijwilligers en mantelzorgers

door Redactie op 11 juni 2017

Natuurlijk was de PvdA weer aanwezig op de jaarlijkse braderie in Ouderkerk aan den IJssel. We zetten daar de Ouderkerkse vrijwilligers en mantelzorgers in het zonnetje.

lees verder »

Terugblik op de raadsvergadering

door Marije Willems op 11 juni 2017

Wat gebeurt er met de Asschergelden en Klijnsmagelden? Wat gaat het college nu echt doen aan bestrijding van armoede onder kinderen en aan stimuleren van peuteropvang? Wanneer komt eindelijk de tussenevaluatie Minimabeleid die begin 2017 is beloofd? Er zit blijkbaar veel in de pen. Maar daar hebben onze inwoners niets aan.

lees verder »

Rechter: Krimpenerwaard mocht proefboring naar aardgas weigeren

door Redactie op 3 mei 2017

De gemeente Krimpenerwaard heeft geen fout gemaakt bij het weigeren van een vergunning voor een proefboring naar aardgas. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De PvdA is blij met deze duidelijke uitspraak.

lees verder »

‘Zorgvuldig omgaan met het donker’

door Redactie op 3 april 2017

De PvdA wil dat de gemeente Krimpenerwaard zorgvuldig omgaat met ‘donkerte’.  Nachtelijk kunstlicht is schadelijk voor planten en dieren en is vaak een onnodige belasting van het milieu.

lees verder »

PvdA stelt vragen over problemen bij Woningstichting Gouderak

door Redactie op 22 maart 2017

(Update) Woningstichting Gouderak (WSG) is onder verscherpt toezicht gesteld door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Autoriteit ziet tekortkomingen in de governance en risico’s vanuit het zorgvastgoed dat de stichting bezit. De PvdA heeft vragen gesteld aan het college van B en W.

lees verder »