2 januari 2015, om 14:00 | Partycentrum Amicitia, Raadhuisplein 1, Lekkerkerk

Eerste vergadering nieuwe gemeenteraad

De gemeenteraad van Krimpenerwaard komt voor het eerst bijeen.

Inloop/ontvangst vanaf 13.30 uur.
Na de schorsing (na agendapunt 6) gaat de vergadering verder in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Burg. Van der Willigenstraat 58.

Welkom door waarnemend burgemeester mr. Tjerk Bruinsma

Agenda:

1. Opening
2. Installatie en beëdiging raadsleden
3. Benoeming en beëdiging commissieleden
4. Benoeming plaatsvervangend voorzitters van de raad
5. Benoeming commissievoorzitters
6. Benoeming griffier
7. Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Krimpenerwaard 2015
8. Verordening op de raadscommissies Krimpenerwaard 2015
9. Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Krimpenerwaard 2015
10. Gedragscode voor politieke ambtsdragers gemeente Krimpenerwaard 2015
11. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Krimpenerwaard 2015
12. Benoeming leden en verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Krimpenerwaard 2015
13. Instructie voor de griffier
14. Vergaderschema 2015
15. Samenstelling raadscommissies en andere gremia (ovb)
16. Coalitieakkoord
17. Benoeming en beëdiging wethouders
18. Begroting 2015
19. Verordening commissie bezwaarschriften Krimpenerwaard 2015.
20. Verordening basisregistratie personen gemeente Krimpenerwaard 2015
21. Verordening OZB 2015

De stukken worden eind december geplaatst op de websites van de huidige gemeenten in de Krimpenerwaard. Zo spoedig mogelijk zijn de stukken ook terug te vinden op de website van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard www.krimpenerwaard.nl.