Standpunten

Zoeken

Algemeen: voor mens en milieu

Vraag de inwoners van de Krimpenerwaard naar hun mening over ons gebied en dan hoor je: we doen veel samen en helpen elkaar, er zijn veel verenigingen en vrijwilligers. Ook dat het hier prachtig groen en weids is, en ’s nachts fijn donker, dat we goede scholen hebben, en veel winkels, markten, feesten en gezellige evenementen. Het is fijn wonen hier, dat houden we graag in stand.

Lees verder

Jeugd en onderwijs

De jeugd heeft recht op voldoende speel- en sportgelegenheid. Veilige speeltoestellen, voetbalveldjes en kleinschalige natuurgebieden waar de jeugd haar energie en ontdekkingsdrang kwijt kan en zich op een gezonde manier kan ontwikkelen. Speeltoestellen horen te passen bij de samenstelling van de wijk; de inrichting van de speelruimte is daarmee ook dynamisch van aard.

Lees verder

Lokale solidariteit; zekerheid over de toekomst

Als je ergens woont of gaat wonen, dan hoop je daar ook lang te kunnen blijven, zonder zorgen je kinderen naar school kunt laten gaan, of op de fiets naar de sportvelden en andere hobby’s. Dat er een vangnet is voor als het minder met je gaat, hulp als je even niet kunt meedoen, dat je onbezorgd in je eigen huis oud kunt worden, met vrienden in de buurt.

Lees verder

Meer thema’s

We noemen hier nog enkele meer algemene thema’s die voor ons vanzelfsprekend zijn, maar in een verkiezingsprogramma niet mogen ontbreken. Zaken die we niet zomaar langs onze meetlat kunnen leggen en meer gaan over de gewenste manier van werken door de gemeente. Hoe we vinden we, bijvoorbeeld, dat de gemeente met haar inwoners moet omgaan, of met geld, of met haar dienstverlening.

Lees verder

Veiligheid, prettig leven en ontspanning

Naast duurzaam omgaan met onze omgeving, is het belangrijk dat die prettig blijft om in te wonen. Prettig wonen betekent voor iedereen iets anders. Voor de PvdA zijn een paar zaken cruciaal. De buurt waar je in woont is veilig en fijn, en er zijn genoeg plekken waar je heen kunt om anderen te ontmoeten, te sporten of van cultuur te genieten. En er zijn genoeg passende woningen. Ook voor mensen met een laag inkomen.

Lees verder

Verkeer en openbaar vervoer

De leefbaarheid in de woonkernen is sterk afhankelijk van een goede bereikbaarheid. Openbaar vervoer, waaronder vervoer over water, willen wij daarom stimuleren; waar het nu ondermaats is, zal het anders en beter moeten.

Lees verder

Zuinig omgaan met onze omgeving, kiezen voor duurzaamheid

In vergelijking met andere gemeenten scoren wij op de gemeentelijke duurzaamheidsindex mager. De aangrenzende gemeenten aan de oost- en zuidkant doen het beter. Als gemeente moeten we daarom nu stappen zetten om bij te blijven. Innovatie op het gebied van duurzaamheid biedt kansen voor werkgelegenheid.

Lees verder