Veiligheid, prettig leven en ontspanning

Naast duurzaam omgaan met onze omgeving, is het belangrijk dat die prettig blijft om in te wonen. Prettig wonen betekent voor iedereen iets anders. Voor de PvdA zijn een paar zaken cruciaal. De buurt waar je in woont is veilig en fijn, en er zijn genoeg plekken waar je heen kunt om anderen te ontmoeten, te sporten of van cultuur te genieten. En er zijn genoeg passende woningen. Ook voor mensen met een laag inkomen.

Veiligheid

Voor een veilige en fijne buurt is het nodig dat hij goed is ingericht, zonder onveilige plekken, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Of je nu fietst, rijdt of loopt. En of je nu goed ter been bent of met een rollator loopt. Tegelijk is van belang dat buren en buurtbewoners onderling naar elkaar omkijken. Zodat we samen zorgen voor elkaar. Een soort Krimpenerwaards ’naoberschap’.

Dat betekent concreet:
• Wegen en paden zijn overzichtelijk, er zijn geen onveilige plekken. Bij het herinrichten houden we daar rekening mee. De onveilige plekken verbeteren we, in het bijzonder daar waar veel kinderen zijn, langs schoolroutes en rond speelplekken, en bij ouderenwoningen.
• Het onderhoud van de openbare ruimte is goed verzorgd.
• Bij de inrichting houden we rekening met mindervaliden, in woonwijken zowel als in winkelstraten. Dus ook bij het bepalen waar terrassen en uitstallingen zijn toegestaan.
• Er komen buurtplannen per kern waarin samen met bewoners de prioriteiten en doelstellingen voor leefbaarheid en veiligheid worden gesteld.

Ontmoeten en activiteiten

Als er in je omgeving verenigingen zijn, waar je kan sporten of andere activiteiten kan ondernemen dan is het nog fijner wonen. Het is dan ook belangrijk dat het netwerk en het aanbod van verenigingen in stand blijft. Dat betekent dus in ieder geval dat er voldoende vrijwilligers zijn, en dat verenigingen en stichtingen financieel gezond zijn. Wij vinden dat goede en voldoende voorzieningen behouden moeten worden, ook als ze niet kostendekkend zijn, zodat je dichtbij van kunst, sport of ontspanning kan genieten. En dat elke kern in ieder geval een eigen ontmoetingsplek heeft, een soort dorpshuiskamer, die in vorm en omvang past bij de kern.

Dat betekent concreet:
• Specifieke aandacht voor de vitaliteit van verenigingen en stichtingen, bijvoorbeeld door meer inzet op opleidingen, meerjarige afspraken, en vereenvoudiging regels.
• Geen sluiting van zwembaden.
• Met de bibliotheek in gesprek gaan over haar toekomstbestendige plek in onze gemeente. Wat ons betreft dé plek voor lezen, taal, mediawijsheid, ondersteuning om weer aan werk te komen en voor bestrijding van laaggeletterdheid.
• Versterking van de buurthuizen en buurthuisfuncties, de plekken waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.
• Opstellen van buurtplannen waarin samen met bewoners de prioriteiten en doelstellingen voor leefbaarheid en veiligheid worden gesteld.
• Leegstand in een wijk tast de leefbaarheid aan. Langdurige leegstand gaan we tegen door met de eigenaar gerichte afspraken te maken over sloop of (tijdelijk) ander gebruik.

Wonen

Als je hier woont wil je zekerheid dat je hier kan blijven wonen. Dat je een gepaste woning kan krijgen ook voor een laag inkomen. Dat de lasten betaalbaar blijven, voor de starter, voor een jong gezin, voor ouderen. En voor wie net buiten de boot valt voor een sociale huurwoning. Woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties zijn onze natuurlijke partners om genoeg goede betaalbare woningen te hebben, te onderhouden en te bouwen. Voor huur of koop, voor mensen met een smalle beurs.

Dat betekent concreet:
• Behoud van de goedkope woonvoorraad.
• Niet tornen aan de kwijtscheldingsregeling, en de startersregeling.
• Levensloopbestendige woningen.
• Goede afspraken met woningbouwcorporaties over acceptabele huurlasten, over steun bij huurachterstand, en over zorgvuldig omgaan met bewoners als zij tijdelijk hun woning uit moeten.