Jeugd en onderwijs

De jeugd heeft recht op voldoende speel- en sportgelegenheid. Veilige speeltoestellen, voetbalveldjes en kleinschalige natuurgebieden waar de jeugd haar energie en ontdekkingsdrang kwijt kan en zich op een gezonde manier kan ontwikkelen. Speeltoestellen horen te passen bij de samenstelling van de wijk; de inrichting van de speelruimte is daarmee ook dynamisch van aard.

De openbare ruime als geheel moet uitdagen om te spelen en te bewegen, bijvoorbeeld door het gebruik van hinkeltegels in trottoirs, het plaatsen van paaltjes op looproutes naar scholen. Groengebieden binnen de kernen zijn verboden voor honden, maar juist aantrekkelijk om te spelen of een balletje te trappen.

Voor een goede ontwikkeling van de jeugd is goed onderwijs onmisbaar, van basisschool tot vwo. Wij stimuleren de samenwerking van het (vooral technisch) onderwijs met het lokale bedrijfsleven zodat de vraag en aanbod in ons gebied beter op elkaar aansluiten.

Goed basisonderwijs is voor elk dorp onmisbaar. De huidige spreiding van basisscholen zorgt ervoor dat op dit moment ieder kind in zijn eigen dorp naar school kan gaan. Die situatie willen wij handhaven. Dat betekent dat wij alle basisscholen die nu in de dorpen aanwezig zijn, open willen houden.

Bij hervorming van het onderwijs of nieuwbouw willen wij prioriteit geven aan de ontwikkeling van integrale kindcentra/multifunctionele accommodaties.
De regiofunctie van het onderwijs in de waard wordt gestimuleerd, onder meer door te streven naar de komst van speciaal onderwijs en meer voortgezet onderwijs.