Jeugd en onderwijs

De jeugd heeft recht op voldoende speel- en sportgelegenheid. Veilige speeltoestellen, voetbalveldjes en kleinschalige natuurgebieden waar de jeugd haar energie en ontdekkingsdrang kwijt kan en zich op een gezonde manier kan ontwikkelen. Speeltoestellen horen te passen bij de samenstelling van de wijk; de inrichting van de speelruimte is daarmee ook dynamisch van aard.

Ons standpunt

De openbare ruime als geheel moet uitdagen om te spelen en te bewegen, bijvoorbeeld door het gebruik van hinkeltegels in trottoirs, het plaatsen van paaltjes op looproutes naar scholen. Groengebieden binnen de kernen zijn verboden voor honden, maar juist aantrekkelijk om te spelen of een balletje te trappen.

Voor een goede ontwikkeling van de jeugd is goed onderwijs onmisbaar, van basisschool tot vwo. Wij stimuleren de samenwerking van het (vooral technisch) onderwijs met het lokale bedrijfsleven zodat de vraag en aanbod in ons gebied beter op elkaar aansluiten.

Goed basisonderwijs is voor elk dorp onmisbaar. De huidige spreiding van basisscholen zorgt ervoor dat op dit moment ieder kind in zijn eigen dorp naar school kan gaan. Die situatie willen wij handhaven. Dat betekent dat wij alle basisscholen die nu in de dorpen aanwezig zijn, open willen houden.

Bij hervorming van het onderwijs of nieuwbouw willen wij prioriteit geven aan de ontwikkeling van integrale kindcentra/multifunctionele accommodaties.
De regiofunctie van het onderwijs in de waard wordt gestimuleerd, onder meer door te streven naar de komst van speciaal onderwijs en meer voortgezet onderwijs.

Nieuwsberichten over Jeugd en onderwijs

PvdA wil duidelijkheid over extraatje voor arme kinderen

door Redactie op 17 oktober 2017

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over de waardebonnen die de gemeente Krimpenerwaard beschikbaar stelt aan gezinnen een laag inkomen met kinderen tussen 0 en 18 jaar. De PvdA vindt dat het geld dat het Rijk hiervoor beschikbaar heeft gesteld, niet wordt besteed zoals zou moeten.

lees verder »

Wij staan achter het basisonderwijs!

door Redactie op 27 juni 2017

Beste kanjers van het basisonderwijs, vandaag is jullie actiedag. Een dag waarop jullie opkomen voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. Wij staan van harte achter jullie.

lees verder »

Krimpenerwaard brengt armoede onder kinderen in beeld

door Redactie op 10 november 2016

Op initiatief van de PvdA gaat de gemeente Krimpenerwaard onderzoek doen naar armoede onder kinderen en mogelijkheden om die tegen te gaan. De analyse moet over drie maanden klaar zijn.

lees verder »

Trots

door Rob Geleijnse op 4 juli 2016

Actief zijn in de politiek betekent hard werken, nooit helemaal je zin krijgen, regelmatig teleurstellingen slikken, soms successen vieren en heel af toe ontstaat er een enorm gevoel van trots. Dat had ik de onlangs toen ik aanwezig was bij de Masterclass Politiek voor Jongeren.

lees verder »

Pardon?

door Rob Geleijnse op 29 juni 2016

Zelden stonden pragmatisme en principes binnen de PvdA zo recht tegen over elkaar als tijdens de huidige discussie over het kinderpardon. Ik bevind me aan de laatste kant. Sommige principes onderhandel je niet uit. Zeker niet als het over kinderen gaat, die niets aan hun situatie kunnen doen.

lees verder »

Lokale PvdA’ers voor verruiming kinderpardon

door Redactie op 29 juni 2016

Fractievoorzitter Rob Geleijnse van de PvdA in Krimpenerwaard maakt zich, net als tal van andere PvdA’ers, sterk voor een ruimer kinderpardon. Hij zette zijn handtekening onder de oproep voor een extra congres waarin de leden zich hierover kunnen uitspreken.

lees verder »

Jongeren adviseren over sluitingstijden horeca en winkels

door Redactie op 24 juni 2016

Er komt een klankbordgroep van jongeren die de gemeente Krimpenerwaard gaat adviseren over het beleid ten aanzien van horeca en winkels, in het bijzonder de sluitingstijden. Dat is de uitkomst van de masterclass Politiek voor jongeren.

lees verder »

Extraatje van 60 euro voor arm kind

door Redactie op 11 november 2015

Ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en met een inkomen tot 110 procent van de bijstandsnorm krijgen van de gemeente Krimpenerwaard dit jaar een eenmalige verstrekking van 60 euro per kind. Dat hebben B en W besloten.

lees verder »

’t Was even erg gevaarlijk in de speeltuin…

door Redactie op 10 november 2015

Gedurende korte tijd was er een levensgevaarlijke situatie in de speeltuin aan de Geerlaan in Ouderkerk aan den IJssel. In verband met grondwerk was het hek rond de speelplek, die grenst aan het water, weggehaald en niet teruggeplaatst.

lees verder »

College maakt haast met veiligheid sporttoestellen

door Redactie op 20 augustus 2015

Het college van B en W maakt haast met het veilig maken van de sporttoestellen in de 17 sport- en gymzalen die de gemeente Krimpenerwaard beheert. Vóór 1 oktober moeten ze allemaal voldoen aan de veiligheidseisen.

lees verder »

Verslag uit de raad

door Marije Willems op 18 juni 2015

De raadsvergadering van 16 juni kende veel hamerstukken en een enkel bespreekstuk. De hoofdmoot bestond uit begrotingen van gemeenschappelijke regelingen, een verordening voor studietoeslag, de huisvestingsverordening en een verzoek om een corporatie op te richten door de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG).

lees verder »

Schoonhovense scholen samen verder in één gebouw

door Marije Willems op 18 mei 2015

Met de aanbieding van een zilveren ei aan wethouder Pieter Neven, met daarin de sleutel van het gebouw, is maandag de multifunctionele accommodatie De Vogelweide in Schoonhoven in gebruik genomen.

lees verder »

PvdA blij met steun voor verlagen vergoeding Raad van Toezicht

door Redactie op 8 april 2015

De PvdA is blij met de brede steun in de gemeenteraad van Krimpenerwaard voor onze oproep om de vergoeding van de Raad van Toezicht voor het openbaar onderwijs te verlagen. Het geld dat daarbij vrijkomt, moet worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten.

lees verder »

Verslag uit de commissie

door Marije Willems op 25 maart 2015

Dinsdagavond 24 maart vergaderde de raadscommissie van Krimpenerwaard. Over onder meer het leerlingenvervoer, de begroting van het openbaar onderwijs en het minimabeleid. Een korte samenvatting.

lees verder »

Lessen trekken uit Politiek Café over Jeugdwet

door Marije Willems op 13 maart 2015

Tweede Kamerlid Loes Ypma () kwam deze week naar Gouda om met vertegenwoordigers van het onderwijs en de lokale politiek het gesprek aan te gaan over de nieuwe Jeugdwet. Dat deed ze in een door de PvdA Gouda georganiseerd Politiek Café. Namens de PvdA Krimpenerwaard was ik erbij.

lees verder »

PvdA: Geef jongeren snel duidelijkheid over de zorg

10 februari 2015

De PvdA vindt het een verantwoordelijkheid van het college om ervoor te zorgen dat jongeren en hun ouders weten waar ze aan toe zijn nu het budget voor jeugdzorg van de gemeente Krimpenerwaard zwaar onder druk komt te staan. Raadslid Marije Willems heeft dit aan de orde gesteld.

lees verder »

Fors minder geld voor jeugdzorg

5 februari 2015

Een flinke tegenvaller voor de Krimpenerwaard. Het budget voor het uitvoeren van de gedecentraliseerde jeugdzorg wordt verminderd met 1,7 miljoen euro: een korting van maar liefst zestien procent.

lees verder »

Kwaliteitsimpuls voor Schoonhovens College

door Bas Noorlander op 23 januari 2015

Nadat op vrijdag 16 januari leerlingen van het Schoonhovens College de provinciale debatwedstrijd hadden gewonnen, is er nu nog meer mooi nieuws te melden van deze school. Donderdag 22 januari mochten oud-raadsleden van de voormalige gemeente Schoonhoven de eerste paal slaan voor de noodzakelijke uitbreiding van het gebouw aan de Albert Plesmanstraat.

lees verder »

‘Geef jongeren de ruimte’

10 november 2014

Jongeren in de Krimpenerwaard moeten de ruimte en de kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Zij vormen het sociaal kapitaal van de nieuwe gemeente. Die zal daarom in jongeren moeten investeren in de vorm van goede ontwikkelingsmogelijkheden, goed onderwijs en een aantrekkelijke arbeidsmarkt.

lees verder »

Bastille 40 jaar: gefeliciteerd!

12 oktober 2014

Zaterdag 11 oktober vierde de Schoonhovense jongerensociëteit De Bastille haar 40-jarig bestaan. Dat gebeurde in de vorm van een reünie waar iedereen welkom was. De Stichting Open Jeugd- en Jongerenwerk Schoonhoven had lokale politici uitgenodigd het feestje mee te vieren. De PvdA was erbij.

lees verder »