Algemeen: voor mens en milieu

Vraag de inwoners van de Krimpenerwaard naar hun mening over ons gebied en dan hoor je: we doen veel samen en helpen elkaar, er zijn veel verenigingen en vrijwilligers. Ook dat het hier prachtig groen en weids is, en ’s nachts fijn donker, dat we goede scholen hebben, en veel winkels, markten, feesten en gezellige evenementen. Het is fijn wonen hier, dat houden we graag in stand.

De PvdA ziet ontwikkelingen die deze pluspunten onder druk zetten. De druk op onze wegen neemt toe, er wordt gepraat over extra asfalt en extra bruggen. Willen we dat? Lopen we niet het risico dat het dan gedaan is met de weidsheid en rust?
Het onderwijs is goed en dichtbij. Toch trekken de jongeren weg, er komen minder gezinnen deze kant op. Dus de scholen komen onder druk te staan.
Er moet gebouwd worden, ook voor gezinnen, maar de polder zakt elk jaar verder. Bouwen zoals we gewend zijn is duur en niet houdbaar.
Als je thuis wilt blijven wonen, heb je bij het ouder worden meer steun nodig. Is die er wel? Of word je aan je lot overgelaten?
Zomaar wat vraagstukken die zich aandienen. We moeten de juiste keuzes maken. We moeten ervoor kiezen deze gemeente fijn te houden. Kies en beslis mee!

Onze meetlat

De gemeenteraad maakt in vier jaar veel keuzes en spreekt over veel onderwerpen. Te veel om allemaal hier te behandelen. De PvdA kiest daarom voor een aantal heldere principes, onze meetlat. Daarlangs leggen wij de onderwerpen die zich aandienen. Die principes, daar staan we voor, daar kan iedereen ons op aanspreken.

Onze meetlat:
1. Lokale solidariteit; zekerheid over de toekomst.
Het is onze taak om zekerheid en ondersteuning te regelen, voor iedereen die dat nodig heeft. Financieel en sociaal. We willen dat mensen thuis wonen, zelfstandig zijn, mee kunnen doen.

2. Zuinig omgaan met onze omgeving, kiezen voor duurzaamheid.
Het is onze taak om zuinig om te gaan met de ruimte om ons heen. De PvdA zet zich ervoor in dat het hier ook voor onze kinderen nog een fijne plek zal zijn om te wonen.

3. Veiligheid, prettig leven en ontspanning.
Het is onze taak om te zorgen voor veiligheid op straat en in huis, en voor voldoende ruimte voor ontmoeting en ontspanning.
Langs deze sociaaldemocratische meetlat loopt het verkiezingsprogramma van de PvdA. Hierop baseren wij de komende vier jaar onze keuzes.