Verkeer en openbaar vervoer

De leefbaarheid in de woonkernen is sterk afhankelijk van een goede bereikbaarheid. Openbaar vervoer, waaronder vervoer over water, willen wij daarom stimuleren; waar het nu ondermaats is, zal het anders en beter moeten.

Ons standpunt

De gemeente is een stevige gesprekspartner met andere overheden als het gaat om goed openbaar vervoer. Speciale aandacht verdient het vervoer voor ouderen en gehandicapten. Daarbij hebben naast het openbaar vervoer ook andere wijzen van vervoer onze aandacht, zoals busvervoer mogelijk gemaakt door vrijwilligers.

Voor het woon-werkverkeer willen wij het gebruik van de fiets stimuleren.

Een goede ontsluiting van de Krimpenerwaard is van groot belang. Vooral de Algeracorridor wordt gezien als mogelijk knelpunt. Wij vinden een investering in een nieuwe vaste oeververbinding tussen de Krimpenerwaard en de regio Rotterdam niet verantwoord en zullen ons verzetten tegen zo’n verbinding op het grondgebied van de nieuwe gemeente. Het verbeteren van de situatie en de doorstroom van verkeer rondom de Algerabrug juichen wij toe. Andere oplossingen zien wij in beter openbaar vervoer, het stimuleren van reizen buiten de spits en het gebruik van de fiets.

De bestaande (voet)veerverbindingen dienen in stand te worden gehouden.

Nieuwsberichten over Verkeer en openbaar vervoer

Hoe snel verzadigt de IJsseldijk?

door Redactie op 14 augustus 2017
Foto Google Street View

Hoeveel water kan een dijk hebben? Een infiltratieproef op de Gouderakse Kattendijk moet antwoord geven op die vraag. Tijdens de proef, die zaterdag 19 augustus wordt gehouden, stroomt er tien uur lang water uit een dertig meter lange buis vol gaatjes over het binnentalud van de dijk.

lees verder »

Aanvullend grondonderzoek IJsseldijk

door Redactie op 26 juli 2017

In maart/april 2017 heeft het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) voor drie dijkvakken op de IJsseldijken extra grondonderzoek verricht om de sterkte van de ondergrond beter in de vingers te krijgen. Als vervolg hierop wordt ook aanvullend onderzoek uitgevoerd voor de resterende dijkvakken.

lees verder »

Strategische visie vraagt om zorgvuldige afwegingen

door Cees van der Graaf op 23 juni 2017

De strategische visie die onder leiding van Riek Bakker tot stand is gekomen geeft op hoofdlijnen een goed beeld van wat speelt aan wensen, kansen en bedreigingen in de Krimpenerwaard. Naast gesprekken met verschillende overheden is er ook veel gesproken met een grote groep actieve inwoners, het bedrijfsleven, boeren en maatschappelijke organisaties.

lees verder »

‘Zorgvuldig omgaan met het donker’

door Redactie op 3 april 2017

De PvdA wil dat de gemeente Krimpenerwaard zorgvuldig omgaat met ‘donkerte’.  Nachtelijk kunstlicht is schadelijk voor planten en dieren en is vaak een onnodige belasting van het milieu.

lees verder »

Gemeenten willen betalen voor behoud veerpont Gouderak-Moordrecht

door Redactie op 10 maart 2017

Het college van B en W van de gemeente Zuidplas heeft een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd om de veerpont tussen Gouderak en Moordrecht te behouden. Als de raad akkoord gaat blijft het veer de komende vijf jaar in de vaart. De tarieven zullen iets omhoog gaan.

lees verder »

Verenigingen: Houd pontje tussen Gouderak en Moordrecht in de vaart

door Redactie op 16 januari 2017

Diverse verenigingen hebben in een brief aan de gemeenten Krimpenerwaard en Zuidplas aangedrongen op in stand houden van het veer tussen Gouderak en Moordrecht. Het pontje moet ook na 1 juni 2017 blijven varen, schrijven zij.

lees verder »

karres+brands maakt inpassingsplan voor IJsseldijk

door Redactie op 6 december 2016

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft landschapsarchitecten karres+brands gekozen om een ruimtelijk inpassingsplan voor de IJsseldijk tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak op te stellen.

lees verder »

Infoavond veer Gouderak-Moordrecht

door Gerjo Goudriaan op 20 september 2016

Natuurlijk zat de zaal vol! Iedereen wil horen hoe het onderzoek naar het veer Gouderak-Moordrecht gaat. Directeur veerdienst Schoonhoven gaf een presentatie over de afgelopen maanden.

lees verder »

‘IJsseldijken zijn niet stabiel en niet hoog genoeg’

door Redactie op 8 september 2016

De dijktrajecten tussen Krimpen aan den IJssel en Gouda zijn niet alleen niet stabiel genoeg, ze kunnen op den duur ook het hoge water niet meer voldoende keren. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

lees verder »

‘Brandweer moet rode kaarten uitdelen aan foutparkeerders’

door Redactie op 24 juni 2016

De PvdA in de gemeenteraad van Krimpenerwaard wil dat de brandweer rode kaarten gaat uitdelen aan foutparkeerders. Volgens raadslid Gerjo Goudriaan moeten mensen ervan bewust worden gemaakt dat hinderlijk geparkeerde auto’s voor levensgevaarlijke situaties kunnen zorgen.

lees verder »

Lokaal vervoer en meer gebruik van de Hollandsche IJssel

door Marije Willems op 5 juni 2016

De gemeenteraad heeft het Regionaal verkeer- en vervoerplan (RVVP) besproken. Dat zou een mooi moment zijn geweest om als raad onze opvatting op het verkeer in de regio te geven, zodat de regio dat in de uitwerking van haar werk kon meenemen.

lees verder »

Het getal: 1.270

door Redactie op 1 juni 2016

Het aantal handtekeningen onder de petitie voor het behoud van het pontje tussen Gouderak en Moordrecht. Online werd de petitie, een initiatief van de Stichting Dorpsleven Gouderak, 1.113 keer getekend; daarnaast is een flink aantal handtekeningen op papier verzameld.

lees verder »

Nog zeker 1 jaar heen en weer met Gouderaks pontje

door Redactie op 1 juni 2016

Het pontje tussen Gouderak en Moordrecht vaart in elke geval nog een jaar door. Het veerbedrijf Schoonhoven ontfermt zich tot 1 juni 2017 over het veer. Deze tijdelijke oplossing biedt mogelijk ook perspectief voor de langere termijn.

lees verder »

Kansen van de Hollandsche IJssel moeten optimaal worden benut

door Redactie op 29 mei 2016

PvdA-raadslid Marije Willems wil weten wat de plannen van het college van B en W van Krimpenerwaard zijn met de Hollandsche IJssel. Volgens de PvdA moeten de kansen die de rivier biedt op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en recreatie maximaal worden benut.

lees verder »

Dorpsbewoners in de bres voor behoud pontje

27 mei 2016

Een onmisbare schakel tussen de dorpen Moordrecht en Gouderak. Zo zien veel dorpsbewoners het pontje tussen beide gemeenten, dat dreigt te verdwijnen. Inmiddels hebben duizend mensen een petitie getekend. De bewoners hebben hun hoop gevestigd op de gemeente Krimpenerwaard om het tij te keren, meldt Omroep West.

lees verder »

Bijna 1000 handtekeningen voor behoud pontje Gouderak

door Redactie op 27 mei 2016

(Update 27 mei 2016) De online petitie voor het behoud van een pontje tussen Gouderak en Moordrecht is in ruim twee weken tijd al bijna 1000 keer getekend. De petitie, georganiseerd door Stichting Dorpsleven Gouderak, roept de gemeenten Krimpenerwaard en Zuidplas op ervoor te zorgen dat er ook na 1 juni een duurzame veerdienst blijft bestaan.

lees verder »

Vervoer over water speerpunt voor gemeente Krimpenerwaard

door Redactie op 11 mei 2016

De gemeente Krimpenerwaard zet de komende jaren in op vervoer over water om mens en materiaal te verplaatsen. Met name de route over de Lek tussen Schoonhoven en Ridderkerk is in beeld bij gemeente en provincie. De Hollandsche IJssel is geen onderwerp van gesprek.

lees verder »

Wenselijkheid veer Gouderak-Moordrecht staat voor Zuidplas niet ter discussie

door Redactie op 9 mei 2016

De wenselijkheid van een veerdienst tussen Gouderak en Moordrecht staat voor het gemeentebestuur van Zuidplas niet ter discussie. Dat schrijven B en W van onze buurgemeente in antwoord op raadsvragen.

lees verder »

Veerpont Gouderak-Moordrecht langer in de vaart

door Redactie op 29 april 2016

Inwoners van Gouderak en Moordrecht kunnen tot 1 juni gebruikmaken van de veerpont. Dat is het resultaat van overleg tussen wethouder Pieter Neven en exploitant Wim Verburg.

lees verder »

PvdA en CDA: structureel perspectief voor veer Gouderak-Moordrecht

door Redactie op 28 april 2016

Vanavond brengen CDA en PvdA in de gemeenteraad van Krimpenerwaard een motie in stemming, waarin het college wordt opgeroepen binnen een halfjaar te komen met een structureel perspectief voor het behoud van een veerverbinding tussen Gouderak en Moordrecht.

lees verder »