1 november 2013

PvdA en VVD maken begroting Nederlek groener en kindvriendelijker

Coalitiepartijen PvdA en VVD hebben tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente Nederlek vier amendementen ingediend om de begroting kindvriendelijker, groener en ondernemersgerichter te maken. Alle amendementen konden op steun van de gehele gemeenteraad rekenen.

Daarbij is de begroting tot en met 2017 sluitend én gaan de woonlasten voor de inwoners licht omlaag.

Namens beide partijen diende Janette Hofman van de VVD een amendement in om geld vrij te maken voor microkredieten voor startende ondernemers: ‘Zo geven we hen een steuntje in de rug en stimuleren we ondernemerschap.’ Ook diende ze een voorstel in om de geplande bezuiniging op de openbare ruimte en met name de begraafplaatsen en het groen terug te draaien. Beide voorstellen werden mede namens de PvdA ingediend.

Andersom deed haar PvdA-collega Wim Schipper (foto) hetzelfde. De geplande bezuiniging op de peuterspeelzalen gingen geheel van tafel en er werd extra budget ingeruimd voor het oplossen van achterstallig onderhoud op de speelplaatsen in de gemeente. In zijn tweede termijn gaf de fractievoorzitter van de PvdA aan dat dit van essentieel belang voor zijn gemeente is: ‘Nederlek heeft een jonge en vitale uitstraling. Een voor iedereen betaalbare peuterspeelzaal én nette speelplaatsen waar kinderen veilig buiten kunnen spelen, horen daarbij.’

Alle voorstellen konden op ruime bijval uit de rest van de gemeenteraad rekenen en werden unaniem aangenomen. Volgens de fractievoorzitters van de VVD en de PvdA was er dan ook sprake van een zeer constructieve begrotingsraad. Beide partijen zijn zeer tevreden met een begroting die meerjarig sluitend is en er tevens voor zorgt dat de gemiddelde woonlasten voor de inwoners van Nederlek volgend jaar licht zullen dalen.