Door Marije Willems op 11 juni 2017

Terugblik op de raadsvergadering

Wat gebeurt er met de Asschergelden en Klijnsmagelden? Wat gaat het college nu echt doen aan bestrijding van armoede onder kinderen en aan stimuleren van peuteropvang?
Wanneer komt eindelijk de tussenevaluatie Minimabeleid die begin 2017 is beloofd? Er zit blijkbaar veel in de pen. Maar daar hebben onze inwoners niets aan.

We krijgen bijvoorbeeld 176.000 euro om de armoede onder kinderen terug te dringen. De hele raad steunde unaniem onze motie om een analyse te maken en het geld gericht te besteden. En wat ligt er? Nog helemaal niets. Dat is teleurstellend… Daar zullen we bij de behandeling van de Kadernota een punt van maken.

Er was in de raadsvergadering van 6 juni 2017 eigenlijk maar een echt bespreekstuk: de Sportnota. We moeten meer gaan bewegen. Brede steun natuurlijk daarvoor. De PvdA ziet de nota als een goede start, de angel komt bij de uitwerking. De afspraken over onderhoud, bijdrage en subsidies worden aangepast.
Er wordt geharmoniseerd. Dat gaat volgens het college samen mét verenigingen gebeuren, maar volgens ons niet vóór de verenigingen. Niet met als doel om vitale verenigingen in onze gemeente te krijgen. Daar maakten we een punt van. Een pleidooi hielp niet. De raad gaf het college het voordeel van de twijfel, en het vertrouwen bij uitwerking. Dat betekent dat we verenigingen oproepen om zélf pal te gaan staan voor hun vitaliteit. En ons daarbij in te schakelen als er een knelpunt dreigt! Contact of mail gerust!

En daar was hij weer… de zondagsrust. Meer bewegen, prima. Maar liever niet op zondag – volgens de SGP. Ieder z’n ding natuurlijk. Maar het voelt ondertussen als ongewenste reclame voor zondagsrust. Tijd voor een nee-nee sticker, of antireclame. Gewoon als tegenwicht.

Als laatste werd afscheid genomen van Benjamin Anker, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Vanwege een andere baan en verhuizing verlaat hij de raad. Mooie woorden werden gesproken, gericht aan een fijne raadscollega. Zijn inbreng zal gemist worden, maar we gunnen hem natuurlijk alle goeds.

Marije Willems,
fractievoorzitter

Marije Willems

Marije Willems

Marije Willems (17 juli 1969) is onze fractievoorzitter. Zij woont in Schoonhoven.

Meer over Marije Willems